Про посадових осіб університету – суб’єктів електронного декларування

big142Верховна Рада України 21.12. 2016 р. прийняла закон за № 1798-V111 «Про Вищу раду правосуддя». Цим Законом (набув чинності з 05.01.2017 р.) внесені зміни до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції». Змінами передбачено, що дія розділу V11 «Фінансовий контроль» не поширюється, зокрема, на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки (крім президента, віце-президентів, членів президій та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, керівників НДІ та інших наукових установ).

Продовження