У Київському національному університеті будівництва і архітектури 01.04.2021 р. відбувся Круглий стіл «Університет & Місто: разом до розвитку» у формі  інтерв’ю з представниками нашого університету. Круглий стіл є етапом сумісного проекту ГО «Інноваційний університет», Київської міської державної адміністрації, КНУБА та інших провідних ЗВО м.Києва «Інноваційний потенціал взаємодії: місто і університет».

Участь у заході взяли представники Київської міської державної адміністрації: Дмитро Кулібаба, перший заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації» та Наталя Петрова, начальник відділу комунікації з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій; члени ГО “Інноваційний університет”: Олеся Ващук, д.ю.н., голова правління ГО “Інноваційний університет”, Юлія Єпіфанова, к.ю.н., доц., керівниця проєкту “Інноваційний потенціал взаємодії: місто і університет”, Ірина Сліпухіна, д.п. н., проф., НАУ, Кирило Ніколаєв, к. с.-г.н., секретар Ради молодих учених МОН; представники Київського національного університету будівництва і архітектури: Денис Чернишев, д.т.н., перший проректор КНУБА, Андрій Шпаков, к.т.н., начальник навчального відділу, координатор проєкту в КНУБА, Олександр Кащенко, д.т.н., декан архітектурного факультету, Алі Мамедов, д.т.н., декан факультету урбаністики та просторового планування, Григорій Іванченко, д.т.н., декан будівельного факультету, Руслана Тригуб, заступник декана факультету урбаністики та просторового планування, Микола Пристайло, к.т.н., начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації, Оксана Бєлозьорова, завідуюча організаційно-методичного відділу з виховної роботи, Євген Перегуда, д.пол.н., завідувач кафедри політичних наук і права, Дмитро Приходько, к.т.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Ірина Івахненко, д.е.н., голова Ради Молодих Вчених КНУБА, Ганна Шпакова, д.е.н., професор кафедри будівельних технологій, Оксана Панченко, к.арх., доцент кафедри теорії архітектури, Костянтин Покатило, к.ф.н., заступник декана архітектурного факультету, Артем Приходько, голова Ради Студентського Самоврядування КНУБА, Анна Гурмаза, студентка факультету Урбаністики та просторового планування, Анна Смалій, студентка факультету Урбаністики та просторового планування, Ольга Тригуб, студентка факультету Урбаністики та просторового планування; експерти: Оксана Удовик, доктор наук, голова експериментального напрямку Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні; Олександр Андрійчук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну,  к.т.н., доцент, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету; Костянтин Павлов, завідувач кафедри підприємництва і маркетингу, д.екон.н., професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Були обговорені такі питання в контексті розвитку освіти, науки, інфраструктури ЗВО, співпраці зі стейкхолдерами, розвитку міста:

  1. Місія й інтереси Університету – доповідач Денис Чернишев, д.т.н., перший проректор КНУБА;
  2. Потреби Університету – доповідачи: Євген Перегуда, д.пол.н., завідувач кафедри політичних наук і права; Ганна Шпакова, д.е.н., професор кафедри будівельних технологій; Артем Приходько, голова Ради Студентського Самоврядування КНУБА; Анна Гурмаза, студентка факультету Урбаністики та просторового планування; Анна Смалій, студентка факультету Урбаністики та просторового планування;
  3. Проблеми Університету – доповідачі: Андрій Шпаков, к.т.н., начальник навчального відділу, координатор проєкту в КНУБА; Микола Пристайло, к.т.н., начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації; Оксана Бєлозьорова, завідуюча організаційно-методичного відділу з виховної роботи; Ольга Тригуб, студентка факультету Урбаністики та просторового планування;
  4. Сильні сторони Університету як розповідь про вже реалізовані проекти взаємодії міста та університету – доповідачи: Алі Мамедов, д.т.н., декан факультету урбаністики та просторового планування; Олександр Кащенко, д.т.н., декан архітектурного факультету; Григорій Іванченко, д.т.н., декан будівельного факультету; Руслана Тригуб, заступник декана факультету урбаністики та просторового планування;
  5. Виклики взаємодії між Університетом і Містом. – доповідачі: Ірина Івахненко, д.е.н., голова Ради Молодих Вчених КНУБА; Дмитро Приходько к.т.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві;
  6. Пропозиції учасників і очікування від проєкту – доповідачі: Оксана Панченко, к.арх., доцент кафедри теорії архітектури; Костянтин Покатило, к.ф.н., заступник декана архітектурного факультету;

Вагомим та слушним доданком до теми круглого столу стала доповідь   доктора наук, голови експериментального напрямку Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні Оксани Удовик на тему «Біомімікрія для інноваційного і сталого розвитку міста».

Дякуємо за участь Анастасії Новосельській, Антону Коваленко, Валерію Товбичу, Вікторії Титок, Діані Федоренко, Наталії Петровій, Наталії Маковській, Олені Семеног, Ользі Галаш, Тетяні Цифрі, Надії Гербут.

За результатами заходу сформовані рекомендації з питань подальшої співпраці міста та університету.