На численні прохання абітурієнтів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які, в силу різних причин не змогли потрапити на День відкритих дверей, який проходив 03.04.2021 року онлайн, організатори вирішили виставити інформацію про професію бухгалтера, умови вступу та навчання на сайт КНУБА.

В умовах формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу роль бухгалтера на вітчизняних підприємствах постійно зростає. З простого облікового  працівника, який переносив дані з первинних документів, узагальнював їх в облікових регістрах та складав звітність, він перетворюється на «радника» керівника з усіх питань щодо діяльності підприємства та обґрунтуванням ефективності управлінських рішень та можливих економічних, фінансових та податкових наслідків.

Професія бухгалтера в наш час є універсальною, затребуваною та перспективною. Жодне підприємство будь-якої форми власності, незалежно від розміру, виду діяльності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з обліку та оподаткування, адже всі вони зобов’язані вести облік та складати всі види звітності, передбачені діючим законодавством. Без бухгалтера не може існувати жодне підприємства, а навички цієї професії в частині формування, розподілу, управління, накопичення та ефективного використання фінансових ресурсів простежуються від окремої сім’ї до країни в цілому. Навіть при кризових явищах у країні без цих професіоналів не обійдешся, тому й існує постійний попит бухгалтерів на вітчизняному ринку праці.

Сучасний бухгалтер – це фахівець не лише в сфері обліку та складання фінансової звітності, а й знавець законодавства, оподаткування, статистики, аналітики, аналізу та інших сфер господарювання.

Протягом останніх років професія «бухгалтер» займає четверте місце в рейтингу найбільш популярних на ринку праці. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які не лише мають практичну підготовку, але й можуть розвиватися в умовах постійних змін.

Опанування професії бухгалтера дозволяє набувати знання та навички для прийняття будь-яких управлінських рішень, а людина, яка володіє специфічними методами обліку, аналізу та оподаткування подібна до штурмана на кораблі, який прокладає шлях до виходу з кризи бізнесу. Беручи до уваги розрахунки бухгалтера, керівник підприємства має можливість успішно уникати кризових явищ, податкових рифів, перемагати в конкурентній боротьбі.

Унікальністю цієї спеціальності, отриманої в КНУБА, є практична спрямованість не лише на облік та оподаткування підприємств в цілому, але й на особливості діяльності будівельної галузі. Це дає можливість отримати знання та практичні навички в веденні обліку, складанні фінансової звітності, оподаткування, аналізу саме цього виду діяльності, адже в сучасних умовах  галузь будівництва тісно пов’язана з усіма галузями господарства і є споживачем їхньої продукції.

На сьогодні успішний бухгалтер обізнаний у сфери законодавства, оподаткування, вміє креативно мислити, працювати в команді, спрямовувати зусилля на досягнення однієї мети, проявляє ініціативу та професійну компетентність Бухгалтер має відповідати вимогам сучасності, тому вони  системно працюють над удосконаленням своїх знань та вмінь.

Крім того, кожного року в Україні постійно зростає кількість спеціалістів, не лише бухгалтерів, а й аналітиків, аудиторів, що мають дипломи та сертифікати міжнародних інститутів та організацій. Найбільш поширеними серед роботодавців є бухгалтерські сертифікації з міжнародних стандартів фінансової звітності, власники яких заносяться в базу даних, яка є доступною для потенційних роботодавців, в тому числи зі спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями, для яких такий сертифікат – індикатор «знаку якості» бухгалтера.

Бухгалтерський облік – одна з найважливіших складових роботи будь-якого підприємства в умовах тотальної автоматизації бізнес-процесів, на чолі яких все одно буде стояти людина.

Необхідно також сказати, що з 1 січня 2000 року в Україні набув чинності Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який дає право керівникам самостійно обирати форму організації ведення бухгалтерського обліку. Можливі кілька варіантів організації роботи бухгалтерії: зміст штатного бухгалтера, покладання обов’язків ведення бухгалтерії на директора, залучення приватного бухгалтера або компанії.

Найбільш поширеною формою делегування функцій підприємства сторонньої організації є бухгалтерський аутсорсинг. Це спосіб забезпечення діяльності підприємства з передачею функції бухгалтерського обліку спеціалізованої компанії на договірній основі. Він включає послуги з відновлення і ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання фінансової звітності, оптимізації податкових платежів та інших нарахувань, а також роботу з податковими органами. Іншими словами бухгалтерський аутсорсинг – це комплексне бухгалтерське забезпечення компанії фахівцями профільної сторонньої організації. На практиці аутсорсинг не є разовим заходом. Він передбачає тривале або постійне обслуговування юридично і структурно незалежної організації. Бухгалтерський аутсорсинг – бізнес – напрямок, який прийшов в Україну з західноєвропейських країн. Дана послуга – це можливість розвитку власного бізнесу, завдяки якій досвідчений бухгалтер або бухгалтерська компанія бере на себе відповідальність за ведення обліку та складання бухгалтерської та податкової звітності. Бухгалтерські послуги на умовах аутсорсингу особливо популярні серед власників приватних підприємств, дрібних і фірм, що тільки відкриваються.

Бухгалтерський аутсорсинг надає широкі можливості спеціалісту – бухгалтеру не прив’язуватись до роботи з одним підприємством, а охоплювати широке коло фірм, надаючи їм послуги дистанційно.

Зміни породжують нові зміни, і хоч професія бухгалтера визнана як професія всіх часів, і, більш за все буде, існувати навіть через тисячу років, варто зважати на перспективи в її розвитку, адже ніщо не залишається на місці. Але зрозуміло, що при всіх змінах сучасного середовища бухгалтери залишаться безумовно потрібними, бажаними та цінними фахівцями!

Тому запрошуємо вас отримати професію бухгалтера у Київському національному університеті будівництва і архітектури!

 

К.е.н., доц. Головаш Б.Е.

К.е.н., доц. Чернявська Ю.Б.

Асп. Головаш Л.В.