Якщо Ви плануєте отримати інженерну освіту європейського рівня, стати фахівцем своєї справи, розвинути свою просторову уяву, здатність бути наполегливим, упевненим у собі, активним, мати добре розвинену інтуїцію та логічно мислити, тоді Вам варто обрати ВСП «ІІНО КНУБА» та спеціальність 193 « #Геодезія та #землеустрій» на кафедрі управління територіями!
Термін навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» складає 1 рік 10 місяців. По закінченню навчання та успішного складання комплексного кваліфікаційного іспиту присвоюється кваліфікація “Інженер з геодезії та землеустрою».
Для отримання освітнього рівня «магістр» термін навчання становить 1 рік 4 місяці, після захисту атестаційної роботи магістра, присвоюється кваліфікація «Інженер-дослідник з землеустрою і кадастру» або «Інженер-дослідник з інженерної геодезії» (залежно від обраного напряму).
На кафедрі управління територіями працюють досвідчені викладачі, а також кандидати і доктори наук, які ґрунтовно висвітлюють проблематику зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».