КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Будівельний факультет

Доцента кафедри будівельної механіки (1)
Професора кафедри будівельних технологій (1)
Асистента кафедри організації та управління будівництвом (1)
Доцента кафедри основ інформатики (1)
Професора кафедри менеджменту в будівництві (1)
Факультет урбаністики та просторового планування
Доцента кафедри політичних наук і права (1)
Архітектурний факультет
Асистента кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (1)
Доцента кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (1)
Старшого викладача кафедри теорії архітектури (1)
Доцента кафедри дизайну (2)
Доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної  графіки (1)
Асистента кафедри нарисної геометрії та інженерної  графіки (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій в архітектурі (1)
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Професора кафедри машин і обладнання технологічних процесів (1)
Доцента кафедри електротехніки та електроприводу (1)
Професора кафедри інформаційних технологій (1)
Доцента кафедри професійної освіти (2)
Факультет інженерних систем та екології
Професора кафедри водопостачання та водовідведення (1)
Доцента кафедри водопостачання та водовідведення (1)
Доцента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Професора кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища (4)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Професора кафедри інженерної геодезії (1)
Доцента кафедри інженерної геодезії (1)
Доцента кафедри геоінформатики і фотограмметрії (1)
Професора кафедри мовної підготовки і комунікації (1)
Доцента кафедри мовної підготовки і комунікації (1)
Старшого викладача кафедри мовної підготовки і комунікації (1)
Старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту (1)
Будівельно-технологічний факультет
Професора кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (1)
Професора кафедри будівельних матеріалів (1)
Професора кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (1)

 

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

 

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

 

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

 

Термін закінчення подачі документів – 05.05.2021 р.