8 квітня 2021 року Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор Петро Мусійович Куліков та ректор Національного університету «Чернігівська політехніка», доктор технічних наук, професор  Олег Олександрович Новомлинець уклали Угоду  про співпрацю.

Мета Угоди – налагодження та підтримка конструктивного співробітництва у сфері наукової діяльності. Зокрема, у підвищенні кваліфікації викладачів, проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів на теми, які мають обопільний інтерес, написанні статей  про результати спільної наукової  роботи в журналах і наукових виданнях, підготовці підручників та навчально-методичних посібників. Також планується  брати спільну участь у міжнародних академічних програмах, виконувати  дослідницьку роботу в межах міжнародних грантів та організовувати професійне і виробниче стажування.  Для цього університети зобов’язуються сприяти створенню робочих груп та колективів для проведення  науково-практичної роботи за напрямками Угоди. Очікується, що ця Угода заохочуватиме наукові кадри обох університетів до проведення спільних наукових досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес.

Угода чинна впродовж наступних п’яти років від дня підписання.

Прес-служба КНУБА