27 травня професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, к.т.н. Самойленко А. А. і доцент кафедри, к.т.н. Юдічева О. П. взяли участь e ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації», яка відбулася на онлайн-платформі Київського національного торговельно-економічного університету за підтримки факультету торгівлі та маркетингу за тематичними напрямками:

  • Торговельне підприємництво та логістика: стратегії та технології

  • Маркетингова інноваційна діяльність підприємств торгівлі

  • Захист прав споживачів

  • Наукове та практичне товарознавство: дослідження та інновації

  • Митне регулювання в Україні

  • Управління безпечністю та якістю товарів і послуг

  • Торговельна освіта – європейський вимір

Тези доповідей учасників конференції розміщені за посиланням:

https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/f917e4a385e8ed935fdcda777f13f9ca.pdf

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві БТФ КНУБА