2 квітня студенти ІІІ курсу БТФ факультету з доцентами кафедри, к.т.н. Ластівкой О.В.  і Константиновським О.П. відвідали Інноваційно-технологічний центр (ІТЦ) «Ковальська» для виконання лабораторної роботи з дисципліни «В’яжучі речовини» на тему «Вплив мінеральних добавок на активність портландцементу».

У вступному слові директор ІТЦ Співак В.В. ознайомила студентів з історією розвитку ПБГ «Ковальська», її структурою, роллю в будівельної галузі України. Після знайомства було пояснено суть лабораторної роботи, актуальність заміни клінкерної складової мінеральними добавками в складі портландцементу, особливості добавок (доменний гранульований шлак, зола-виносу, мікрокремнезем, вапняк) і їх вплив на властивості портландцементу та матеріалів на його основі.

Перед виконанням лабораторної роботи Співак В.В. продемонструвала студентам сучасне обладнання європейських виробників, на якому працівники ІТЦ здійснюють вхідний контроль матеріалів, визначення робочих та експлуатаційних властивостей бетонів та розчинів, проводять науково-дослідну експертизу.

На лабораторній роботі технологи центру Падура Ігор та Збуровський Дмитро показали майстер-клас студентам з дослідження впливу мінеральних добавок на активність цементу згідно з методикою, наведеною в чинному нормативному документі ДСТУ Б В.2.7-187:2009. 

БТФ висловлює вдячність ІТЦ «Ковальська» за надану можливість виконання лабораторних робіт у стінах центру.

 

Доц. кафедри 

технології будівельних конструкцій і виробів    Константиновський О.П.