16 червня студенти ІІІ курсу БТФ факультету в супроводженні доцента кафедри к.т.н. Ластівки О.В. відвідали Інноваційно-технологічний центр (ІТЦ) «Ковальська» для підведення підсумків за результатами лабораторних робіт з «В’яжучих речовин» та «Бетонів та будівельних розчинів».

Випробування зразків, заформованих на попередніх лабораторних роботах, здійснювали за методиками, які наведені в сучасних нормативних документах, на сучасному пресовому обладнанні.

За отриманими результатами випробування зразків визначено вплив мінеральних добавок різної природи (доменний гранульований шлак, зола-виносу, мікрокремнезем, вапняк) на активність в’яжучої речовини. Розглянуто сферу використання цементів з вказаними добавками в якості основи бетонів і розчинів з урахуванням особливостей їх впливу на робочі та експлуатаційні властивості композиційних матеріалів.

Визначені середня густина та міцнісні властивості зразків бетонів (міцність на стиск, міцність на розтяг при вигині), отриманих з жорсткої та високорухомої сумішей. На основі отриманих результатів показано вплив рецептури на вказані характеристики бетону та зроблено висновок про особливості використання жорстких та здатних до самонівелювання бетонних сумішей.

Проведений цикл лабораторних робіт в виробничих умовах надав можливість майбутнім технологам краще відчути обрану професію та стимулював краще засвоєння матеріалу. Будівельно-технологічний факультет вдячний колективу ІТЦ «Ковальська» та сподівається на подальше співробітництво.

 

Доц. кафедри

технології будівельних конструкцій і виробів

Константиновський О.П.