30 червня відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06, склад ради:

Голова ради – д.т.н., проф. Плоский Віталій Олексійович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

Опонент – д.т.н., проф. Ванін Володимир Володимирович,  декан фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ». науковий керівник кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, декан фізико-математичного факультету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Опонент – д.т.н., проф. Адоньєв Євген Олександрович, Запорізький національний університет економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі (м. Мелітополь), МОН України, декан факультету.

Опонент – д.т.н., проф. Пугачов Євген Валентинович, Національний університет водного господарювання та природокористування (м. Рівне) МОН України, професор кафедри основ архітектурного проектування.

На засіданні було розглянуто дисертаційну роботу на тему «Методи інтерпретаційного геометричного моделювання сітчастих структур та їх застосування» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія та інженерна графіка.

Вітаємо з успішним захистом доцента кафедри архітектурних конструкцій, СКОЧКО ВОЛОДИМИРА ІГОРОВИЧА і присудженням йому наукового ступеня доктора технічних наук!

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Плоский Віталій Олексійович, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, зав.кафедри архітектурних конструкцій.

Маємо надію, що наукова робота на кафедрі та в університеті буде продовжуватися та викладацький склад поповниться висококваліфікованими спеціалістами з міжнародним досвідом роботи.

Асистент кафедри архітектурних конструкцій

Гореленко О.О.