На випускаючих кафедрах факультету інженерних систем та екології успішно відбулися прилюдні захисти атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика», 101 «Екологія», а також на здобуття освітнього ступеня «магістр» за ОНП і ОПП зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Результати роботи АЕК на кафедрі теплотехніки наступні:

захистилося 37 студентів денної та заочної форми навчання, з них 6 магістрів та 31 бакалавр, отримали «відмінно» -17, «добре» -14, «задовільно» -6.

Результати роботи АЕК на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції наступні:

захистилося 23 студентів денної та заочної форми навчання, з них 1магістр та 22 бакалаврів, отримали «відмінно» – 6, «добре» -12, «задовільно» -5.

Результати роботи АЕК на кафедрі водопостачання і водовідведення наступні:

захистилося 27 студентів денної та заочної форми навчання, з них 1магістр та 26 бакалаврів, отримали «відмінно» – 9, «добре» -13, «задовільно» -5.

Результати роботи АЕК на кафедрі охорони праці та навколишнього середовища наступні:

захистилося 9 студентів-бакалаврів денної форми навчання, з них отримали «відмінно» – 6, «добре» – 3.

Вітаємо своїх випускників з успішним захистом атестаційних випускних робіт! Бажаємо кожному досягнути вагомих успіхів та втілити всі мрії в життя!

 

Заст. декана з навч.-вих. роботи ФІСЕ

Наталія Чепурна