Із 28.06.2021 по 09.07. кандидатом економічних наук, доцентом Чернявською Ю.Б. була проведена ознайомча літня практика для студентів 2го курсу спеціальності «Облік і оподаткування», під час якої студенти ознайомилися з професією бухгалтера на підприємствах: «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» та в бухгалтерії КНУБА.

Ознайомилися зі Статутом організацій, основними напрямами його діяльності, галузевою специфікою. Оглянули основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємств. Також ознайомилися з основними господарськими операціями, вивчили технологічний процес на підприємствах, визначили організаційно-управлінську структуру підприємств та форму власності. Визначили постачальників, замовників, клієнтуру, дилерів та споживачів послуг. Ознайомилися із порядком роботи, структурою та функціями бухгалтерії, її зв’язками з іншими структурними підрозділами підприємств, установ, організацій. Здійснили огляд посадових інструкцій, зокрема, головного бухгалтера та бухгалтерів підприємств. Також дослідили загальну характеристику системи бухгалтерського обліку на підприємствах (наказ про організацію бухгалтерського обліку, наказ про облікову політику підприємства, характеристика форми обліку, робочого плану рахунків), ознайомилися з графіком документообігу, з порядком оформлення первинних документів, що складаються за основними господарськими операціями підприємства тощо.

Результати практики студенти оформили у відповідні звіти та захистили їх на кафедрі.

Здобувачам бухгалтерської професії сподобалася практика, адже вона залишається у спогадах довше, тому що наповнена позитивними емоціями і побачене закарбовується у пам’яті набагато довше ніж почуте.

До нових зустрічей на інших базах практик на старших курсах!

 

Доцент кафедри економічної теорії,

обліку і оподаткування, к.е.н.                                   

Ю.Б. Чернявська