З 14 липня 2021 року триває подача заяв вступниками у  заклади вищої освіти України.

Приймальна комісія КНУБА  активно розпочала роботу із обробки електронних заяв від вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплому молодшого спеціаліста. Також в електронному вигляді подають заяви вступники, які здобули освітній ступінь бакалавр та хочуть здобути освітній рівень магістр. Подача заяв в паперовому вигляді, організована в холі університету, відбувається для вступників, які раніше здобули освітній рівень магістра або спеціаліста за іншою спеціальністю.

Загалом на перший день роботи ЄДЕБО до університету подано 1650 заяви на рівень освіти бакалавр.

Традиційно найбільшою популярністю користуються спеціальності галузі знань Будівництво і архітектура. Так на спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» подано 259 заяв, на 191 «Архітектура та містобудування» 179, 193 «Геодезія  та землеустрій» – 86 заяв.

Нагадуємо, що подача заяв триватиме до 23 липня включно. Проведення вступних випробувань для вступників після коледжів в бакалаврат та магістратуру  будуть проходити в університеті за розкладом з 24 до 30 липня 2021 року.

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії

М.В. Суханевич