5«Народ, що не усвідомлює значення мови для свого вищого духовного життя, приречений на самовбивство», — стверджував ще сучасник Тараса Шевченка, відомий чеський і словацький історик, філолог, громадський діяч Павло Йозеф Шафарик. Ці слова і стали лейтмотивом вечора рідної мови і писемності.
Далі