Сучасна вища освіта передбачає позааудиторну роботу студентів, що є складовою якісної підготовки фахівців, сприяє формуванню необхідних компетентностей для успішної самореалізації, сприяє розширенню світогляду та розвитку критичного мислення.

Вчора студенти факультету урбаністики та просторового планування, що навчаються за спеціальністю 052 «Політологія» (гр. ПМ-11, зПМ-11, ПМ-21, ПМ-31), прослухали першу лекцію нового модулю Курсу політичної освіти свідомого громадянина, що є спільним проєктом Фонду сприяння демократії та Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Лекція була присвячена питанням значення та функцій політичних партій в сучасному суспільстві. Після лекції студенти успішно виконали практичне завдання та підвели підсумки командної роботи.

У подальшому майбутні політологи ознайомляться з різними теоретичними та практичними аспектами партійної системи та громадянського суспільства.  Отримані знання будуть підтвердженні сертифікатами та застосовані в навчальній та науковій роботі.

Надія Гербут, к.п.н., доцентка