Роль бібліотеки в житті університету незаперечна: забезпечення студентів та педагогічних працівників підручниками, навчальними посібниками; виховання шанобливого ставлення до книги як до корабля мудрості людської; задоволення потреб усіх користувачів у науковій, художній, іноземній, довідковій, науково-популярній, методичній літературі; збагачення студентів основами бібліографічних знань та навичками користування бібліографічною інформацією; виховання культури роботи з книгою; виховання гармонійно розвинених громадян.

Важливу роль у процесі виховання відіграє книжка, вміння читача швидко оперувати великою кількістю інформації, з-поміж усього вибрати основне, найцінніше. В бібліотеці створені умови, які стимулюють самоосвіту і саморозвиток особистості, потребу в самостійному пошуку, відборі і використання інформації, уміння критично оцінювати. Усе це сприяє інформаційній підтримці навчальних програм, активізації навчального процесу в цілому. Інформаційна робота бібліотеки серед студентів сприяє засвоєнню ними знань з професії, суміжних наук, підготовці до олімпіад, конкурсів професійної майстерності, розширенню і поглибленню знань, отриманих на заняттях. Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня інформаційної культури як студентів, так і викладачів. Сучасна людина, яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не тільки вміти читати, писати, говорити, але й швидко і вільно орієнтуватись у потоці усної та письмової інформації. Тут на допомогу приходить книжковий фонд.

Саме тому працівники нашої бібліотеки пропонують студентам екскурсії різними залами та сховищем храму знань КНУБА.

Це одна з багатьох запропонованих нашим студентам екскурсій. Її значення важко переоцінити. Адже завдяки бібліотеці студенти факультету урбаністики та просторового планування зможуть користуватися усіма видами літератури, які існують в КНУБА, а це більш ніж мільйон примірників.

Напередодні дня бібліотеки, який відзначається 30-го вересня, протягом вересня місяця студенти усіх групи ФУПП по черзі відвідали бібліотеку навчального закладу, до якого вони вступили.

Супроводжували   групи студентів до бібліотеки доцент кафедри «Міського будівництва» Тригуб Руслана Миколаївна, доцент кафедри «Політичних наук і права» Похиленко Ірина Сергіївна, доцент кафедри «Політичних наук і права» Гербут Надія Анатоліївна. Дякуючи працівникам бібліотеки головного корпусу, студенти ознайомились з усіма відділами цього  корпусу КНУБА  та дізналися де ще у університеті є інші бібліотечні зали.

Студенти факультету урбаністики та просторового планування отримали у подарунок від бібліотечного фонду пізнавальні журнали, чим  були приємно задоволені.

Студенти ознайомились, як користуватися каталогами в паперовому та електронному вигляді, яку літературу і де можна знайти. Це допоможе самостійно знаходити необхідну  літературу в процесі навчання.

Несподівана подорож до сховищ бібліотеки не залишила байдужих та запам’ятається студентами надовго.

Студенти ФУПП дякують адміністрації КНУБА та працівникам бібліотеки за цікаві враження й корисно проведений час.

 

 

Тригуб Р.М.,

ФУПП