У рамках співпраці між Київським національним університетом будіництва і архітектури, Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування й Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки у світ вийшла міжнародна монографія «Digitalization, Energy Saving and Innovation in Public and Private Sectors».

Співавтори міжнародної монографії  д.е.н., професор, заступник директора ДНДІІМЕ Гужва І.Ю.,  професор кафедри організації та управління будівництвом КНУБА Климчук М.М., к.н.з держ.упр., голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко А.А.  представили результати теоретико-методологічних та прикладних досліджень розвитку цифрової економіки та запровадження енергоефективності в економічну стратегію держави на засадах інновацій.

Позитивні рецензії на наукову працю надали відомі вітчизняні та зарубіжні вчені:

Viktor Halasiuk, Ph.D., D.Sc. in Economics Ukrainian economist, President of the Ukrainian Association for the Club of Rome, Associate Fellow at
the World Academy of Art & Science (WAAS).

Volodymyr Panchenko, D.Sc. in Economics, Director, Federation of Employers of Ukraine, Analytical center for economic and legal research and forecasting.

Nataliia Reznikova, D.Sc. in Economics, Associate Professor, Professor at the Department of World Economy and International Economic Relations of the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Aleksy Kwilinski, Ph.D., D.Sc. in Economics, The London Academy of Science and Business, London, United Kingdom

У монографії розкрито та обґрунтовано пропозиції щодо методології формування механізму реалізації економічної стратегії держави з урахуванням сучасних концептів: «Environmental economics», «Passive house», «Green lease», «Triple Zero», «nZEB», «Didgital economy». Запропоновано теорію впливу податку на викиди вуглецю в розрізі рівнів економічної системи. Оцінюються макроекономічні та екологічні наслідки збільшення ставки податку на викиди вуглецю у 2019 р. Аргументуються недоліки використання податкових надходжень лише у фіскальних цілях.

Досліджено можливість залучення додаткових фінансових ресурсів в енергоефективні проєкти через інноваційну технологію компенсаторного фінансування на основі відкладених податкових платежів (Tax Increment Financing – TIF).  Розроблено  квантифікаційний процес формування прогностичної економіко-математичної моделі  розвитку енергокластеру, що надасть можливість деталізувати етапи моделювання процесів енергозбереження в розрізі досліджуваної проблематики з урахуванням специфіки виробничо-комерційної діяльності всіх учасників інтеграційного формування.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, студентів і всіх учасників економічного співробітництва в Україні та за її межами.

 

Завідувач кафедри організації та

управління будівництвом

д.т.н., професор Тугай О.А.