На кафедрі геоінформатики і фотограмметрії КНУБА з 11 жовтня по 13 жовтня пройшов практичний семінар з курсу «Фотограмметрія близьких відстаней» під керівництвом професора Університету прикладних наук м. Ольденбург Томаса Люмана (Thomas Luhmann). За результатами семінару студенти мають підготувати практичний проект трьохмірного моделювання об’єкту за даними фотограмметричного знімання. Виконавці кращих проектів зможуть взяти участь у студентському обміні та відвідати Інститут прикладної фотограмметрії та ГІС м. Ольденбург в рамках навчального проекту, що запланований навесні 2022 року у відповідності до діючого Договору про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури та Університетом прикладних наук (Jade University of Applied Sciences IAPG). До участі залучаються студенти 3 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій КНУБА та Університету прикладних наук.