21 жовтня 2021 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури та агенцією системного консалтингу в медицині «МЕДКАПІТАЛГРУП». Документ засвідчили підписами ректор КНУБА д.е.н., проф. Куліков Петро Мусійович та генеральний директор «МЕДКАПІТАЛГРУП» Черненко Олена Олександрівна. У підготовці Меморандума взяли участь перший проректор КНУБА д.т.н., проф.  Чернишев Денис Олегович, завідувач кафедри Дизайну архітектурного середовища д. арх., проф. Тімохін Віктор Олександрович та д. арх., проф. кафедри Дизайну архітектурного середовища Булах Ірина Валеріївна.

Метою підписання Меморандуму є спільна участь в організації та розвитку професійної підготовки фахівців з проєктування медичних закладів в сучасних умовах реформування медичної галузі і вищої освіти, інтеграція зусиль спрямованих на формування гармонічного архітектурного середовища закладів охорони здоров’я в межах учбового процесу КНУБА і підприємницької діяльності «МЕДКАПІТАЛГРУП».

Напрямами подальшої співпраці визначена реалізація спільних проєктів та програм щодо:

  • урахування вимог реформування системи охорони здоров’я в частині архітектурного проєктування, будівництва та облаштування будівель та споруд, приміщень закладів охорони здоров’я;
  • впровадження комплексного підходу до формування архітектурного середовища закладів охорони здоров’я;
  • удосконалення та розвиток архітектурного проєктування медичних закладів в Україні;
  • оволодіння студентами КНУБА практичними навичками проєктування медичних закладів;
  • підготовки фахівців з проєктування медичних закладів з врахуванням нормативних положень, медичних технологій, ергономіки закладів охорони здоров’я, економічної доцільності, впорядкування приміщень тощо;
  • сприяння розробці нормативних документів;
  • залучення студентів та випускників КНУБА до співпраці з «МЕДКАПІТАЛГРУП» та партнерами;
  • обмін інформацією, досвідом та матеріалами з питань проєктування закладів охорони здоров’я, впровадження сучасних технологій та систем, досвіду експлуатації на всеукраїнському та міжнародному рівнях;
  • організація та спільна участь у всеукраїнських та міжнародних форумах, семінарах, ділових зустрічах з питань проєктування закладів охорони здоров’я.

Надаючи комплексний супровід під час відкриття нових медичних закладів, команда «МЕДКАПІТАЛГРУП» всебічно оцінює багато факторів, побажань замовника та його стартових ресурсів, даних дослідження ринку. Перед початком проєктування фахівцями компанії вирішується низка питань, серед яких: якими мають бути приміщення конкретного медичного закладу з точки зору якості та безпеки надання медичної допомоги, ефективності бізнесу, зручності перебування пацієнтів та роботи персоналу. Фахівці з адміністрування медичних закладів, з інфекційного контролю, з інформаційного забезпечення та сервісного обслуговування тощо мають практичні, чіткі та узгоджені бачення щодо того, якою в клініці має бути кожна деталь, щоб перебувати та працювати в ній було комфортно та продуктивно. Тож, командою «МЕДКАПІТАЛГРУП» вже накопичено корисний досвід, яким є бажання поділитися з майбутніми спеціалістами в галузі будівництва та проєктування медичних закладів.

Генеральний директор «МЕДКАПІТАЛГРУП» Олена Черненко: «Ми неймовірно вдячні ректору університету Петру Куликову, проректору Денису Чернишеву та завідувачу кафедри Дизайну архітектурного середовища професору Віктору Тімохіну за синергію, за готовність до співпраці та діалог. Впевнена, що завдяки нашим спільним баченням та об’єднанню зусиль будівельний ринок отримає спеціалістів з глибоким розумінням потреб замовника, а клієнти «МЕДКАПІТАЛГРУП» будуть мати ще більше практичних ідей та пропозицій щодо проєктування та облаштування будівель клінік та медичних центрів».

Ректор КНУБА Петро Куликов: «В сучасних умовах головним для студента є актуальність та практичність знань. Наш університет зацікавлений у залученні до викладацького процесу практиків із глибинним розумінням ринку. Сегмент медичного будівництва специфічний, перспективний та дуже цікавий з багатьох точок зору. Досвід агенції «МЕДКАПІТАЛГРУП» цінний і для викладачів, і для студентів. Це досвід людей, які можуть в деталях розповісти про кожен процес в клініці та про потреби замовника. Сучасна освіта не може бути відірвана від реалій і ми вдячні сильним гравцям ринку за готовність до співпраці та спільної генерації ідей».

Підписанню Меморандуму передувала тривала підготовка, узгодження майбутніх напрямків та форматів співпраці, тож сьогодні ми отримали добре опрацьовану «дорожню карту» і чітке розуміння подальших кроків. Основна співпраця буде здійснюватися на архітектурному факультеті між кафедрою Дизайну архітектурного середовища та «МЕДКАПІТАЛГРУП». Вже сьогодні підготовлена нова навчальна програма та силабуси для 5 курсу, які передбачають концептуальне проєктування різних типів медичних закладів (університетська лікарня, лікарня інтенсивного лікування, реабілітаційний центр, амбулаторія з житлом для сільської місцевості, перинатальний центр тощо). Також заплановано проведення Оленою Черненко 1 листопада 2021 року першої гостьової лекції для студентів 5-го курсу на тему медичної технології в лікувальних закладах.

 

д. арх., проф. кафедри ДАС КНУБА

Булах Ірина Валеріївна