Викладачі кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури Стеценко С.П. – завідувач кафедри, д.е.н., професор; Бєлєнкова О.Ю. – д.е.н., професор; Цифра Т.Ю. – к.е.н., доцент; Гриценко О.С. – к.т.н., доцент; Запєчна Ю.О. – к.е.н., доцент прийняли участь у засіданні круглого столу у Херсонському національному технічному університеті (ХНТУ) для обговорення питань, які виникли у ході прослуховування лекції д.е.н. Леоніда Мельника, професора кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування (ЕПБА) СумДУ, директора НДІ Економіка розвитку МОН і НАН України на тему «Сестейнізація екопоселень», що завершує цикл занять (он-лайн) з курсу «Назустріч викликам сучасних промислових революцій Industry 3.0; 4.0; 5.0». Курс підготовлений в рамках проекту ЄС Жана Моне (рівень кафедри): «Законодавчий, економічний та соціальний перехід ЄС до сталого суспільства в межах Індустрії 4.0 та 5.0» (№619997-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR 2020–2023).

Виникла жвава дискусія, науковцями, викладачами і студентами обговорювалась низка цікавих і актуальних запитань. Вирішено перетворити ініціативу із обговорення питань із переходу України до сталого розвитку в межах Індустрії 4.0 та 5.0 на стабільний і тривалий проект та зустрічатись для подібних обговорень у форматах круглих столів, лекцій, семінарів, воркшопів і у подальшому.

Модераторами круглого столу були д.е.н., професорка, завідувачка кафедри зовнішньоекономічної діяльності ХНТУ – В.Д. Фомішина та к.е.н., доц. кафедри ЕПБА СумДУ – І.Б.Дегтярьова. Підбиваючи підсумки зазначених заходів проф. Леонід Мельник зазначив: «фантазія людини-творця створює різноманітність віртуальних варіантів розвитку, з яких буде народжуватися реальне майбутнє. Однак лише ті із запропонованих варіантів отримають путівку в життя, які зможуть пройти суворий відбір за критерієм економічної ефективності і складуть іспит на соціальну спроможність у конкретних місцевих спільнотах».