Інформуємо про старт IV Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робiт на тему Революцiї Гiдностi на здобуття Вiдзнаки iменi Героя Небесної Сотнi Сергiя Кемського (далi-Конкурс). Вiдзнаку iменi Сергiя Кемського створено за iнiцiативи Нацiонального меморiального комплексу Героїв Небесної Сотнi – Музею Революцiї’ Гiдностi та громадської органiзацiї «Родина Героїв Небесної Сотнi» в межах реалiзацiї загального проекту «Вiдзнаки Героїв».

15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року триває прийом заявок на IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських робiт на тему Революцiiї Гiдностi у межах здобуття Вiдзнаки iменi Сергiя Кемського.

Конкурс заохочує студентiв вищих навчальних закладiв ycix спецiальностей до дослiдження Революції Гiдностi, вивчення її історії, особливостей, здобуткiв, значення та впливу на рiзнi сфери полiтичного, суспiльного та культурного життя.

Конкурс має на метi активiзувати науковий iнтерес до подiй Революції Гiдностi, сприяти критичному переосмисленню новiтньої icтopiї України та популяризувати уроки, досвiд та цiнностi Майдану серед молодi. До участi запрошуються студенти (курсанти), якi здобувають освiту за освітнім ступенем бакалавра (2-4 курс), магiстри й аспiранти (далi – Учасники).

✓       Учасники беруть участь у Конкурсi iндивiдуально або у складi авторського колективу, але не бiльше двох осiб.

✓       Учасники попереднiх конкурсiв Вiдзнаки iменi Сергiя Кемського можуть повторно брати участь у конкурсi, але не можуть подавати роботи з тiею ж темою, що попередю рази.

✓       Учасники Конкурсу є вiдповiдальними за достовiрнiсть iнформації, поданої на розгляд Журi, та гарантують свое авторство.

✓       Учасники погоджуються, що органiзатор має право у подальшому використовувати надiсланi на Конкурс роботи у своїх статутних цiлях.

✓       Bci виключнi майновi права iнтелектуальної власностi на роботи, поданi учасниками на Конкурс, належать Нацiональному музею Революцiiї Гiдностi.

На конкурс подаються науковi дослiдження, пов’язанi з темою Конкурсу: соцiальний, полiтичний, полiтолоriчний, iдеологiчний, культуролоriчний, мистецтвознавчий, етнологiчний, музеологiчний, релiгiйний, фiлософський аспекти Революцiї Гiдностi;

✓       соцiологiя та iсторiя Революцiiї Гiдностi;

✓       Революцiя Гiдностi у контекстi мiжнародної полiтики;

✓       реriональнi особливостi протестiв Революцiiї Гiдностi;

✓       дослiдження iнiцiатив i громадського досвiду Майдану;

✓       повсякденне життя та побут Майдану;

✓       комунiкацiйна, агiтацiйна й iнформацiйна полiтика протестного руху;

✓       мистецтво i творчiсть Майдану;

✓       Революцiя Гiдностi в контекстi протестних рухiв свiту;

✓       дослiдження персоналiй Героїв Небесної Сотнi, поранених, активiстiв i волонтерiв Майдану;

✓       полiтика пам’ятi i комеморативнi практики Майдану;

✓       iнше.

Таймлайн конкурсу:

✓       подача заявок до 28 лютого 2022 року. За результатами оцiнювання Журi Оргкомiтет надсилає заявникам, якi пройшли вiдбiр, запрошення для участi у другому етапi до 15 березня 2022 року;

✓       учасники, якi пройшли перший етап надсилають конкурсну роботу на електронну адресу konkurs.maidanmнseum@gmail.com до 31 травня 2022 pоку включно

 

Основна платформа Конкурсу – соцiальна мережа Facebook на сторiнцi:

http://www.facebook.com/Vidznaka.Kemsky.Serhiy/

Таймлайн конкурсу:

– подати заявку потрiбно до 28 лютого 2022 року. За результатами оцiнювання

Журi Оргкомiтету надсилає заявникам, якi пройшли вiдбiр, запрошення для участi у другому етапi до 15 березня 2022 року;

– учасники, якi пройшли перший етап, надсилають конкурсну роботу на електронну адресу konkurs.maidanmuseum@gmail.com до 31 травня 2022 року включно;

– з 01 червня по 30 червня 2022 року журi оцiнюють отриманi роботи та визначають переможцiв. Результати конкурсу будуть оголошенi у перiод з 01 по 17 липня 2022 року.

Детальнi умови участi у IV Всеукраїнському конкурс наукових студентських робiт на тему Революцiї Гiдностi за цим посиланням:

http://linktr.ee/Vidznaka_Serhiy_ Kemsky/

Враховуючи вищесказане, просимо Вас сприяти проведению IV Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робiт на тему Революцiї Гiдностi у межах здобуття Вiдзнаки iменi Сергiя Кемського шляхом поширення iнформацiї серед студентiв вашого навчального закладу та на його iнформацiйних ресурсах.

з 01 червня по 30 червня 2022 року журi оцiнюють отриманi роботи та визначають переможцiв. Результати конкурсу будуть оголошенi у перiод з 01 по 17 липня 2022 року.

Переможцi Конкурсу отримають грошовi призи: III місце – 4000 грн, II мiсце – 7000 грн та I мiсце – 15000 грн.

Детальнi умови участi у IV Всеукраїнському конкурсi наукових студентських робiт

на тему Революцiiї Гiдностi за цим посиланням:

https://linktr.ee/Vidznaka_Serhiv_ Kemsky/

Органiзатори: Нацiональний меморiальний комплекс Героїв Небесної Сотнi – Музей Революцiiї Гiдностi та громадська органiзацiя «Родина Героїв «Небесної Сотнi».

Конкурс реалiзовупься в межах проекту «Вiдзнаки Героїв».

Сергiй Кемський – полiтолог, журналiст, активiст Євромайдану. Народився 1981 року в Керчi, мешкав у м. Коростень Житомирської областi. Здобув ступiнь магiстра полiтологiї на фiлософському факультетi Львiвського унiверситету iменi I. Франка. Був спiвробiтником Iнституту полiтичних та економiчних ризикiв i перспектив, писав статтi для «Української правди», газети «День» та iнших видань. Виступав за впровадження системи прямої демократiї, кооперативний рух, шукав найефективнiшi механiзми взаємодопомоги у суспiльствi, контролю за полiтиками та боротьби з корупцiєю; громадський активiст, учасник кампанiї «Проти мiлiцейського свавілля».

Щодо отримання додаткової iнформацiї звертайтеся до Оргкомiтету Конкурсу за тел.: + 3 8 097 985 15 31 або на електронну адресу: konkurs.maidanmuseum@gmail.com