22 грудня 2021 року на кафедрі охорони праці та навколишнього середовища факультету інженерних систем та екології успішно пройшов захист атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 101 «Екологія».

Студенти представили результати наполегливої праці під час написання кваліфікаційних робіт, в доповідях висвітлили актуальні екологічні проблеми, їх вплив на людину та можливі шляхи їх вирішення. Найкращою була визнана робота МальченкоТаісії «Вплив мінерального складу питної води на стан здоров’я населення (на прикладі Житомирської області)». Наукові керівники: професор Волошкіна О.С. та доцент Жукова О.Г. Результати робіт були цікавими, студенти демонстрували глибокі знання з профільних предметів, набуті під час навчання в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Побажаємо молодим фахівцям успіхів у подальшій роботі.

 

Жукова О. Г., доцент кафедри ОПІНС