Доцент кафедри політичних наук і права Надія Гербут успішно завершила навчання у  «Виборчій Школі», що було організовано Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерства міжнародних справ Канади.

74-годинний курс складався з чотирьох модулів: «Ключові аспекти виборчого процесу», «Політичні фінанси», «Інклюзивність у виборчому процесі» та «Новітні виборчі технології». Отримані знання та навички будуть застосовані при викладанні дисципліни «Вибори та виборчі системи», яку забезпечує п. Гербут.

Вадим Семко,

гарант ОПП «Політичний менеджмент»