В осінньому семестрі 2021/2022 навчального року на архітектурному факультеті з дисципліни «Інженерне забезпечення будівель і споруд» (кафедра ВВ) студентам було запропоновано виконати РГР з використанням семи комп’ютерних програм.

Таким чином, переважну більшість розрахунків студенти виконували за допомогою комп’ютерних програм. Такий підхід до виконання РГР був запропонований у п’яти з дванадцяти груп четвертого курсу.

Загальна кількість студентів у п’яти групах без урахування відрахованих, не допущених тощо – 96 осіб. Вчасно виконали завдання – 90 осіб (93,8%). Середній бал по окремим групам: 94,4; 97,1; 92,3; 94,7; 93,9. Середній бал по всім п’яти групам – 94,5.

Ідеалу, щоб всі 100% студентів зробили вчасно, досягти не вдалось, але таки показники неможливо було досягти без застосування розрахункових програм.

Це, беззаперечно, один з варіантів підвищення зацікавленості студентів до виконання розрахункових робіт, а також підвищення якості та ефективності навчання.

 

К.т.н., доцент кафедри водопостачання та водовідведення Кушка О.М.