Вступна кампанія розпочнеться 29 липня. Офіційна інформація.

Міністерством освіти і науки затверджені зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 2022 році.

Відповідний наказ підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

У 2022 році для вступу на бюджет та високо кон’юнктурні спеціальності будуть використовуватись результати національного мультипредметного тесту.

Реєстрація електронних кабінетів вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти розпочнеться 01 липня.

Прийом документів від вступників розпочнеться 29 липня і закінчиться 8 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, і 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 18 липня включно.

У період з 09 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Індивідуальні усні співбесіди будуть проведені з 09 по 16 серпня включно.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюватиметься не пізніше 12:00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів, основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня.

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 02 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, буде здійснено не раніше 18:00 02 вересня.

Щодо строків реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення, то їх визначатиме приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі має оприлюднюватись на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Щодо вимог до мотиваційних листів, то вони у 2022 році будуть визначатись Правилами прийому закладу освіти.

 

А ми продовжуємо нашу естафету факультетів. Сьогодні розповідь почнемо з кафедри образотворчого мистецтва та архітектурної графіки.

                Кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки

Кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки є випусковою за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійною програмою  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня та освітньо-професійною програмою  «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру» другого (магістерського) рівня.

Кафедру очолює Кащенко Олександр Володимирович  – доктор нак, професор, декан архітектурного факультету, Заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії архітектури  України, член Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент Академії вищої школи,  голова  підкомісії науково методичної комісії МОНУ (спеціальність архітектура і містобудування), член експертної ради з питань  фінансування наукових програм,

На кафедрі працює 21 висококваліфікований викладач:

 1. Бець Світлана Миколаївна, доцент, кандидат наук
 2. Біленкова Світлана Вікторівна, доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Івашко Олександр Дмитрович, доцент, кандидат архітектури
 4. Карпов Євген Євгенович, ст. викладач
 5. Кащенко Олександр Володимирович, професор, доктор наук
 6. Коломієць Юрій Дмитрович, доцент
 7. Король Володимир Петрович, доцент
 8. Кравчук Оксана Анатоліївна, ст. викладач
 9. Куленко Михайло Якович, доцент
 10. Ольхова Марина Олександрівна, ас.
 11. Плісс Наталія Андріїївна, доцент
 12. Ренькас Ганна Сергіївна, ас.
 13. Рябчук Віктор Іванович, ст. викладач
 14. Сафронова Олена Олексіївна, доцент, кандидат наук
 15. Сотниченко Анатолій Васильович, доцент
 16. Творонович Ігор Олександрович, ас.
 17. Ходаковська Людмила Юріївна, доцент
 18. Цибочкіна Віолета Антонівна, ас.
 19. Чебурахін Михайло Васильович, доцент
 20. Шевченко Лідія Іванівна, доцент
 21. Яремчук Олена Миколаївна, доцент, кандидат мистецтвознавства

 

Викладачі кафедри викладають дисципліни студентам спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 022 «Дизайн», 191 «Архітектура та містобудування».

Кафедра викладає дисципліни:

 • спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакаларського) рівня: рисунок, живопис, скульптуру і пластанатомію, історію світового мистецтва і архітектури, історію та сучасне українське мистецтво, вступ до фаху (основи мистецтва, дизайну та архітектури), композицію, основи дизайну інтер’єру, дизайн середовища, декоративно-прикладне, ужиткове мистецтво, графічний дизайн, художньо-прикладну графіку, макетування, ергономіка в дизайні, художні матеріали та техніки виконання художніх робіт, композицію в мистецтві, художній розпис тканин, художній розпис тканин, основи ергономіки, дизайн інтер’єру приміщень громадських будівель, дизайн інтер’єру житла, сучасну скульптуру, сучасний живопис,  художньо-комп’ютерну графіку, веб-дизайн, мистецтво і архітектура регіону, дизайн-практикум (обладнання в інтер’єрі) та інші.
 • спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньо-професійної програми «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру» другого (магістерського) рівня:   образотворче мистецтво (рисунок, живопис, скульптура), теоретичні основи дизайну  та художньо-декоративне оздоблення  інтер’єру, дизайн-проектування художньо-декоративного оздоблення інтер’єру, законодавство в галузі мистецтва,  теорію універсального дизайну, художньо-естетичні засади біодизайну, художньо-естетичні засади етнодизайну, художнє конструювання промислових виробів та меблів,  художньо-декоративні основи ландшафтного дизайну, реставрацію об’єктів мистецтва,  та інші;
 • спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня: образотворче мистецтво,   образотворче мистецтво (рисунок об’єктів в архітектурному середовищі), образотворче мистецтво (рисунок об’єктів в природному середовищі),  образотворче мистецтво (художні форми в архітектурному середовищі), образотворче мистецтво (синтез мистецтв і архітектури) та інші;
 • спеціальності 022 «Дизайн» другого (магістерського) рівня: біодизайн, теоретичні основи дизайну інтер’єра.

Викладачі кафедри ведуть навчальні та виробничі практики  спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та 191 «Архітектура та містобудування», а також мають досвід викладання зазначених спеціальностей не лише в Україні, але й за кордоном.

Так, Олександр Івашко у 2020 році отримав сертифікат викладацького стажування у Краківській Політехніці ім. Тадеуша Косцюшки (180 годин).

Викладачі кафедри активно беруть участь у науковому житті університету, публікуючи свої роботи, підручники, каталоги своїх творів та патенти.

 

ФОТО кафедри образотворчого мистецтва:

 

Кафедра дизайну КНУБА

Дизайн як професія, що сформувалася завдяки інтеграції різноманітних соціальних та історично обумовлених досягнень науково-технічного прогресу й художньої культури у сфері предметної творчості, успішно функціонує у світі та в Україні з початку XX століття. Питання підвищення професіоналізму дизайнерів та максимальної професіоналізації власне процесу впровадження досягнень дизайну у всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства не втратили своєї актуальності і сьогодні. Зараз дизайн проникає у всі сфери діяльності людини, а саме: дизайн середовища, світ речей, реальні та віртуальні ландшафти, дизайн людського досвіду, соціального контексту, де фахівці проектують події, конструюють стиль та спосіб життя, а загалом – синтезують нові культурні цінності.

Професійність сучасного дизайну базується на вирішенні трьох основних взаємопов’язаних проблем:

перша з них – це виявлення наукових передумов дизайнерської творчості, розкриття природи та специфіки багатогранної дизайнерської діяльності на основі всебічного системного аналізу взаємозв’язків дизайну з архітектурою, технікою та мистецтвом;

друга – розгляд методичних основ процесу, способів та засобів проектної практики, розробки об’єктів дизайну;

а третьою виступає формування творчого кредо професії, основи світогляду, усвідомлення дизайнером своєї ролі у суспільстві та підготовка з цих позицій кадрів майбутніх професіоналів.

Дизайнер – це передусім людина, що створює нову реальність за законами краси й доцільності. Рисою, що відрізняє дизайнера, є вміння поглянути нестандартно на стандартну проблему. Дизайнер створює нове, бо не хоче знати, що «все вже придумано». Дизайнер – за натурою творець, він прагне до оптимізації навколишнього простору. Дизайнер, навіть заперечуючи створене до нього, обов‘язково пропонує щось більш довершене. Дизайнер має почуття гумору як базову форму нестандартного мислення.

Проектне мислення принципово відрізняється від художнього і виявляється у формуванні наскрізної ідеї чи концепції для будь-якого об’єкту, якому підпорядковуються рішення усіх другорядних елементів та деталей. Хоча основна ідея може носити літературний, образний, тектонічний, економічний, стилістичний чи інший характер, принциповим є її наявність та чітке вербальне визначення. Проектне мислення не передбачає пріоритет якогось стилістичного напряму чи теоретичного підходу до створення дизайнерського твору. На кафедрі дизайну КНУБА, передусім, вчать ПРОЕКТНОМУ МИСЛЕННЮ.

8 лютого 2022 року було відзначено Першу річницю з дня відкриття кафедри дизайну, що входить до складу архітектурного факультету КНУБА. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів (ОПП «Інтер’єр та обладнання»), магістрів (ОПП «Середовищний і промисловий дизайн») та докторів філософії за спеціальністю 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». На ній навчається понад 500 здобувачів вищої освіти. Очолює кафедру дизайну доктор архітектури, професор Третяк Юлія Вікторівна, професорсько-викладацький склад нараховує 24 особи, які є членами Спілки дизайнерів України, Національної спілки архітекторів України та Національної спілки художників України.

За рік існування кафедра досягла високих результатів:

–         Відкрита наукова тема кафедри дизайну КНУБА «Теорія, методологія і технології дизайну. Синтез мистецтв в предметно-просторовому середовищі» (державний реєстраційний номер: 0121U113087).

–         Доцент кафедри дизайну ПОЛУБОК А.П. захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук (за спеціальністю «Технічна естетика»).

–         Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 4 наукові публікації, 19 тез доповідей та отримано 6 свідоцтв про депонування результату інтелектуальної діяльності.

–         Викладачі брали участь у Всеукраїнських виставках, де представили власті художні твори (ст. викладачі кафедри дизайну ЧЕПЕНКО Н.Г. та ШТОГРИН А.О.), також було організовано і проведено одну персональну виставку (ст. викладач кафедри дизайну КРИВЕНКО М.Є.).

–         Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» СТЕПАНЕНКО Діана перемогла у конкурсі на кращий дизайн скляної упаковки (проект «Marie») – Verallia Design Awards 2021, який проводила французька компанія Verallia.

–         Традиційно, з нагоди Дня студента, студенти 3 та 4 курсів спеціальності 022 «Дизайн» КАРПЮК Анна (ДН-43), МИКОЛЕНКО Катерина (ДН-34) та УСАЧ Анастасія (ДН-43) отримали грамоти від ректора КНУБА за високі здобутки у навчанні, вагомий особистий внесок, активну участь у житті університету.

–         Доцент кафедри дизайну ПИЛИПЧУК О.Д. разом зі студентами 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ПІСЬМАК Мариною та КИСЛОЮ Тетяною розробили художньо-дизайнерське рішення величезного банеру для оздоблення фасаду будівлі спорткомплексу КНУБА, загальний розмір якого складає 9х102 м.

–         Студенти 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» – ВОЛКОВА Марина, КУЗЬМЕНКО Анна, МІШЕНІНА Яна, МУРГА Вікторія, РИЖЕНКО Анна – розробили ескізні пропозиції проекту реконструкції частини будівлі Київського коледжу легкої промисловості (м. Київ, вул. Дж. Маккейна, 29), презентацію яких представили на загальних зборах даного навчального закладу. Розробка проекту здійснилася у рамках співпраці кафедр дизайну КНУБА та ККЛП.

–         В рамках еко-мистецької акції “БугБезВіз”, проведена пересувна виставка студентських робіт кафедри дизайну КНУБА “АВТОПОРТРЕТ У КАРТИНІ МАЙСТРА” у Тульчинському краєзнавчому музеї та у смт Брацлав Вінницької області (куратор виставки – ст. викладач кафедри дизайну РЯБЧУК Л.В.).

–         Презентовано онлайн-виставку “ХЛІБНИЙ НАТЮРМОРТ”, де представлено 19 найкращих курсових робіт студентів кафедри дизайну КНУБА 2 курсу спеціальності 022 “Дизайн” (ДН-21, ДН-22), які були виконані у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. (куратори виставки – ст. викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.О. та викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.М.).

–         Студенти взяли участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, надруковано 14 тез доповідей, отримано сертифікати і подяки.

–         Кафедрою дизайну проведено захисти 80 бакалаврських та 14 магістерських атестаційних робіт.

–         У рамках стратегічного розвитку та впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ректором КНУБА Куліковим П.М. були підписані угоди з Allbau Software GmbH (Берлін/Німеччина) ALLPLAN а NEMETSCНEK COMPANY та Graphisoft Center Ukraine офіційним дистриб’ютором ArchiСАD від компанії GRAPHISOFT a NEMETSCНEK COMPANY, з метою забезпечення підготовки фахівців, зокрема за спеціальністю 022 «Дизайн», де можливе використання технології ВІМ.

Ласкаво просимо до нашого колективу. Попереду на нас чекає ще багато цікавого, творчого, позитивного! Дякуємо, що Ви з нами!

 

Завідувач та викладачі кафедри дизайну КНУБА

Інформація щодо діяльності Кафедри дизайну Архітектурного факультету КНУБА

 

 

Кафедра Основ архітектури та архітектурного проєктування

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ веде підготовку студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки). Є можливість продовжити навчання на кафедрі в аспірантурі і докторантурі.

Основне спрямування кафедри – грунтовна практична підготовка фахівців архітекторів, підкріплена потужною теоретичною базою.

На кафедрі створена сприятлива творча атмосфера для навчання, практичної проектної діяльності, науково-дослідних пошуків здобувачів. Кафедра теорії архітектури має глибокі професійні традиції, адже існує вже більше 30 років, та одночасно відкрита до прогресивних і новаторських кроків у викладацькій діяльності та сучасному архітектурному проектуванні.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це викладачі зі значним досвідом педагогічної роботи, а також проектної практики. Архітектурній майстерності навчають студентів такі відомі архітектори, як:

заслужений архітектор України ЮНАКОВ Сергій Федорович – засновник, директор і головний архітектор ТОВ «Архітектурне бюро «Юнаков та партнери»   https://yunakov.com/;

заслужений архітектор України МОЛОЖ Олександр Єгорович – головний архітектор інституту «УкрНДІпроектреставрація»;

заслужений архітектор України ГУСАКОВ Володимир Михайлович – віцепрезидент Національної спілки архітекторів України;

Кафедра також плідно співпрацію з заступником Міністра розвитку громад та територій України НЕГОДОЮ В’ячеславом Андроновичем, який є головою атестаційної екзаменаційної комісії на захистах випускників кафедри; а також із засновником і директором Архітектурної майстерні «Шкрогаль» – ШКРОГАЛЕМ Володимиром Михайловичем, який є членом атестаційної комісії на захистах випускників кафедри.

Кафедра має творчі зв'язки з організаціями і установами в Україні та закордоном, завдяки чому архітектурне проектування, а також дипломна робота проводяться з реальною практичною складовою.

Студенти кафедри проходять практику і мають можливості подальшого працевлаштування у відомих архітектурних майстернях своїх викладачів, а також інших архітектурних підприємствах. Якісна архітектурна підготовка формує підгрунтя і для самостійної успішної роботи випускників кафедри, що підтверджено діяльністю колишніх наших студентів, зокрема:

Креативне архітектурне бюро GOArchitects, засновник – Микита Булатов

https://thegoarchitects.com/

Дизайн-бюро «F-style» Наталії Фарносової

https://lamaison.com.ua/?works=studio-baklagan-2-2

Майстерня архітектурного бетону GARAGE.CONCRETE, засновниця – Олександра Гвоздецька

https://garage-concrete.com/

Студія заміської архітектури PRAKTIKA – Дмитро Щепетов, Микола Ворончук, Анастасія Чернова

https://praktika.com.ua/

Студія архітектури та дизайну MARTINS – архітектор Олексій Горностаєв

https://martins.com.ua/ua/

 

На кафедрі активно розвивається міжнародна діяльність.

З 2017 р. студенти кафедри мають можливість отримувати подвійні дипломи магістра КНУБА та Люблінської політехніки (Польща).

Формат навчання сприяє активній участі студентів кафедри у міжнародних архітектурних  конкурсах та конференціях.

За період навчання на кафедрі теорії архітектури студенти опановують в архітектурному проектуванні майже всі типи житлової та громадської забудови та підкріплюють свої практичні знання грунтовним вивченням архітектурних та інженерних конструкцій, типології, нормування тощо.

Бакалаври і магістри кафедри разом із досвідченими керівниками обирають для дипломних робіт сучасні теми, цікаві для дослідження та проектного впровадження, що грунтуються на передових тенденція і підходах до сталого розвитку міського середовища.

Наводимо деякі приклади курсових і дипломних проектів студентів кафедри теорії архітектури.

 

Матеріал підготовлено завідувачем кафедри теорії архітектури, докт. арх, проф. Геленою Ковальською

Інтернет-сторінка кафедри http://www.knuba.edu.ua/?page_id=38739

Кафедра дизайну КНУБА

Дизайн як професія, що сформувалася завдяки інтеграції різноманітних соціальних та історично обумовлених досягнень науково-технічного прогресу й художньої культури у сфері предметної творчості, успішно функціонує у світі та в Україні з початку XX століття. Питання підвищення професіоналізму дизайнерів та максимальної професіоналізації власне процесу впровадження досягнень дизайну у всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства не втратили своєї актуальності і сьогодні. Зараз дизайн проникає у всі сфери діяльності людини, а саме: дизайн середовища, світ речей, реальні та віртуальні ландшафти, дизайн людського досвіду, соціального контексту, де фахівці проектують події, конструюють стиль та спосіб життя, а загалом – синтезують нові культурні цінності.

Професійність сучасного дизайну базується на вирішенні трьох основних взаємопов’язаних проблем:

перша з них – це виявлення наукових передумов дизайнерської творчості, розкриття природи та специфіки багатогранної дизайнерської діяльності на основі всебічного системного аналізу взаємозв’язків дизайну з архітектурою, технікою та мистецтвом;

друга – розгляд методичних основ процесу, способів та засобів проектної практики, розробки об’єктів дизайну;

а третьою виступає формування творчого кредо професії, основи світогляду, усвідомлення дизайнером своєї ролі у суспільстві та підготовка з цих позицій кадрів майбутніх професіоналів.

Дизайнер – це передусім людина, що створює нову реальність за законами краси й доцільності. Рисою, що відрізняє дизайнера, є вміння поглянути нестандартно на стандартну проблему. Дизайнер створює нове, бо не хоче знати, що «все вже придумано». Дизайнер – за натурою творець, він прагне до оптимізації навколишнього простору. Дизайнер, навіть заперечуючи створене до нього, обов‘язково пропонує щось більш довершене. Дизайнер має почуття гумору як базову форму нестандартного мислення.

Проектне мислення принципово відрізняється від художнього і виявляється у формуванні наскрізної ідеї чи концепції для будь-якого об’єкту, якому підпорядковуються рішення усіх другорядних елементів та деталей. Хоча основна ідея може носити літературний, образний, тектонічний, економічний, стилістичний чи інший характер, принциповим є її наявність та чітке вербальне визначення. Проектне мислення не передбачає пріоритет якогось стилістичного напряму чи теоретичного підходу до створення дизайнерського твору. На кафедрі дизайну КНУБА, передусім, вчать ПРОЕКТНОМУ МИСЛЕННЮ.

8 лютого 2022 року було відзначено Першу річницю з дня відкриття кафедри дизайну, що входить до складу архітектурного факультету КНУБА. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів (ОПП «Інтер’єр та обладнання»), магістрів (ОПП «Середовищний і промисловий дизайн») та докторів філософії за спеціальністю 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». На ній навчається понад 500 здобувачів вищої освіти. Очолює кафедру дизайну доктор архітектури, професор Третяк Юлія Вікторівна, професорсько-викладацький склад нараховує 24 особи, які є членами Спілки дизайнерів України, Національної спілки архітекторів України та Національної спілки художників України.

За рік існування кафедра досягла високих результатів:

–         Відкрита наукова тема кафедри дизайну КНУБА «Теорія, методологія і технології дизайну. Синтез мистецтв в предметно-просторовому середовищі» (державний реєстраційний номер: 0121U113087).

–         Доцент кафедри дизайну ПОЛУБОК А.П. захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук (за спеціальністю «Технічна естетика»).

–         Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 4 наукові публікації, 19 тез доповідей та отримано 6 свідоцтв про депонування результату інтелектуальної діяльності.

–         Викладачі брали участь у Всеукраїнських виставках, де представили власті художні твори (ст. викладачі кафедри дизайну ЧЕПЕНКО Н.Г. та ШТОГРИН А.О.), також було організовано і проведено одну персональну виставку (ст. викладач кафедри дизайну КРИВЕНКО М.Є.).

–         Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» СТЕПАНЕНКО Діана перемогла у конкурсі на кращий дизайн скляної упаковки (проект «Marie») – Verallia Design Awards 2021, який проводила французька компанія Verallia.

–         Традиційно, з нагоди Дня студента, студенти 3 та 4 курсів спеціальності 022 «Дизайн» КАРПЮК Анна (ДН-43), МИКОЛЕНКО Катерина (ДН-34) та УСАЧ Анастасія (ДН-43) отримали грамоти від ректора КНУБА за високі здобутки у навчанні, вагомий особистий внесок, активну участь у житті університету.

–         Доцент кафедри дизайну ПИЛИПЧУК О.Д. разом зі студентами 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ПІСЬМАК Мариною та КИСЛОЮ Тетяною розробили художньо-дизайнерське рішення величезного банеру для оздоблення фасаду будівлі спорткомплексу КНУБА, загальний розмір якого складає 9х102 м.

–         Студенти 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» – ВОЛКОВА Марина, КУЗЬМЕНКО Анна, МІШЕНІНА Яна, МУРГА Вікторія, РИЖЕНКО Анна – розробили ескізні пропозиції проекту реконструкції частини будівлі Київського коледжу легкої промисловості (м. Київ, вул. Дж. Маккейна, 29), презентацію яких представили на загальних зборах даного навчального закладу. Розробка проекту здійснилася у рамках співпраці кафедр дизайну КНУБА та ККЛП.

–         В рамках еко-мистецької акції “БугБезВіз”, проведена пересувна виставка студентських робіт кафедри дизайну КНУБА “АВТОПОРТРЕТ У КАРТИНІ МАЙСТРА” у Тульчинському краєзнавчому музеї та у смт Брацлав Вінницької області (куратор виставки – ст. викладач кафедри дизайну РЯБЧУК Л.В.).

–         Презентовано онлайн-виставку “ХЛІБНИЙ НАТЮРМОРТ”, де представлено 19 найкращих курсових робіт студентів кафедри дизайну КНУБА 2 курсу спеціальності 022 “Дизайн” (ДН-21, ДН-22), які були виконані у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. (куратори виставки – ст. викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.О. та викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.М.).

–         Студенти взяли участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, надруковано 14 тез доповідей, отримано сертифікати і подяки.

–         Кафедрою дизайну проведено захисти 80 бакалаврських та 14 магістерських атестаційних робіт.

–         У рамках стратегічного розвитку та впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ректором КНУБА Куліковим П.М. були підписані угоди з Allbau Software GmbH (Берлін/Німеччина) ALLPLAN а NEMETSCНEK COMPANY та Graphisoft Center Ukraine офіційним дистриб’ютором ArchiСАD від компанії GRAPHISOFT a NEMETSCНEK COMPANY, з метою забезпечення підготовки фахівців, зокрема за спеціальністю 022 «Дизайн», де можливе використання технології ВІМ.

Ласкаво просимо до нашого колективу. Попереду на нас чекає ще багато цікавого, творчого, позитивного! Дякуємо, що Ви з нами!

 

Завідувач та викладачі кафедри дизайну КНУБА

ФОТО робіт Кафедра дизайну КНУБА

Дизайн як професія, що сформувалася завдяки інтеграції різноманітних соціальних та історично обумовлених досягнень науково-технічного прогресу й художньої культури у сфері предметної творчості, успішно функціонує у світі та в Україні з початку XX століття. Питання підвищення професіоналізму дизайнерів та максимальної професіоналізації власне процесу впровадження досягнень дизайну у всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства не втратили своєї актуальності і сьогодні. Зараз дизайн проникає у всі сфери діяльності людини, а саме: дизайн середовища, світ речей, реальні та віртуальні ландшафти, дизайн людського досвіду, соціального контексту, де фахівці проектують події, конструюють стиль та спосіб життя, а загалом – синтезують нові культурні цінності.

Професійність сучасного дизайну базується на вирішенні трьох основних взаємопов’язаних проблем:

перша з них – це виявлення наукових передумов дизайнерської творчості, розкриття природи та специфіки багатогранної дизайнерської діяльності на основі всебічного системного аналізу взаємозв’язків дизайну з архітектурою, технікою та мистецтвом;

друга – розгляд методичних основ процесу, способів та засобів проектної практики, розробки об’єктів дизайну;

а третьою виступає формування творчого кредо професії, основи світогляду, усвідомлення дизайнером своєї ролі у суспільстві та підготовка з цих позицій кадрів майбутніх професіоналів.

Дизайнер – це передусім людина, що створює нову реальність за законами краси й доцільності. Рисою, що відрізняє дизайнера, є вміння поглянути нестандартно на стандартну проблему. Дизайнер створює нове, бо не хоче знати, що «все вже придумано». Дизайнер – за натурою творець, він прагне до оптимізації навколишнього простору. Дизайнер, навіть заперечуючи створене до нього, обов‘язково пропонує щось більш довершене. Дизайнер має почуття гумору як базову форму нестандартного мислення.

Проектне мислення принципово відрізняється від художнього і виявляється у формуванні наскрізної ідеї чи концепції для будь-якого об’єкту, якому підпорядковуються рішення усіх другорядних елементів та деталей. Хоча основна ідея може носити літературний, образний, тектонічний, економічний, стилістичний чи інший характер, принциповим є її наявність та чітке вербальне визначення. Проектне мислення не передбачає пріоритет якогось стилістичного напряму чи теоретичного підходу до створення дизайнерського твору. На кафедрі дизайну КНУБА, передусім, вчать ПРОЕКТНОМУ МИСЛЕННЮ.

8 лютого 2022 року було відзначено Першу річницю з дня відкриття кафедри дизайну, що входить до складу архітектурного факультету КНУБА. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів (ОПП «Інтер’єр та обладнання»), магістрів (ОПП «Середовищний і промисловий дизайн») та докторів філософії за спеціальністю 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». На ній навчається понад 500 здобувачів вищої освіти. Очолює кафедру дизайну доктор архітектури, професор Третяк Юлія Вікторівна, професорсько-викладацький склад нараховує 24 особи, які є членами Спілки дизайнерів України, Національної спілки архітекторів України та Національної спілки художників України.

За рік існування кафедра досягла високих результатів:

–          Відкрита наукова тема кафедри дизайну КНУБА «Теорія, методологія і технології дизайну. Синтез мистецтв в предметно-просторовому середовищі» (державний реєстраційний номер: 0121U113087).

–          Доцент кафедри дизайну ПОЛУБОК А.П. захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук (за спеціальністю «Технічна естетика»).

–          Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 4 наукові публікації, 19 тез доповідей та отримано 6 свідоцтв про депонування результату інтелектуальної діяльності.

–          Викладачі брали участь у Всеукраїнських виставках, де представили власті художні твори (ст. викладачі кафедри дизайну ЧЕПЕНКО Н.Г. та ШТОГРИН А.О.), також було організовано і проведено одну персональну виставку (ст. викладач кафедри дизайну КРИВЕНКО М.Є.).

–          Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» СТЕПАНЕНКО Діана перемогла у конкурсі на кращий дизайн скляної упаковки (проект «Marie») – Verallia Design Awards 2021, який проводила французька компанія Verallia.

–          Традиційно, з нагоди Дня студента, студенти 3 та 4 курсів спеціальності 022 «Дизайн» КАРПЮК Анна (ДН-43), МИКОЛЕНКО Катерина (ДН-34) та УСАЧ Анастасія (ДН-43) отримали грамоти від ректора КНУБА за високі здобутки у навчанні, вагомий особистий внесок, активну участь у житті університету.

–          Доцент кафедри дизайну ПИЛИПЧУК О.Д. разом зі студентами 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ПІСЬМАК Мариною та КИСЛОЮ Тетяною розробили художньо-дизайнерське рішення величезного банеру для оздоблення фасаду будівлі спорткомплексу КНУБА, загальний розмір якого складає 9х102 м.

–          Студенти 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» – ВОЛКОВА Марина, КУЗЬМЕНКО Анна, МІШЕНІНА Яна, МУРГА Вікторія, РИЖЕНКО Анна – розробили ескізні пропозиції проекту реконструкції частини будівлі Київського коледжу легкої промисловості (м. Київ, вул. Дж. Маккейна, 29), презентацію яких представили на загальних зборах даного навчального закладу. Розробка проекту здійснилася у рамках співпраці кафедр дизайну КНУБА та ККЛП.

–   В рамках еко-мистецької акції “БугБезВіз”, проведена пересувна виставка студентських робіт кафедри дизайну КНУБА “АВТОПОРТРЕТ У КАРТИНІ МАЙСТРА” у Тульчинському краєзнавчому музеї та у смт Брацлав Вінницької області (куратор виставки – ст. викладач кафедри дизайну РЯБЧУК Л.В.).

–   Презентовано онлайн-виставку “ХЛІБНИЙ НАТЮРМОРТ”, де представлено 19 найкращих курсових робіт студентів кафедри дизайну КНУБА 2 курсу спеціальності 022 “Дизайн” (ДН-21, ДН-22), які були виконані у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. (куратори виставки – ст. викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.О. та викладач кафедри дизайну ШТОГРИН А.М.).

–   Студенти взяли участь у регіональних та міжнародних наукових конференціях, надруковано 14 тез доповідей, отримано сертифікати і подяки.

–   Кафедрою дизайну проведено захисти 80 бакалаврських та 14 магістерських атестаційних робіт.

–   У рамках стратегічного розвитку та впровадження ВІМ-технологій в освітній процес ректором КНУБА Куліковим П.М. були підписані угоди з Allbau Software GmbH (Берлін/Німеччина) ALLPLAN а NEMETSCНEK COMPANY та Graphisoft Center Ukraine офіційним дистриб’ютором ArchiСАD від компанії GRAPHISOFT a NEMETSCНEK COMPANY, з метою забезпечення підготовки фахівців, зокрема за спеціальністю 022 «Дизайн», де можливе використання технології ВІМ.

Ласкаво просимо до нашого колективу. Попереду на нас чекає ще багато цікавого, творчого, позитивного! Дякуємо, що Ви з нами!

 

Завідувач та викладачі кафедри дизайну КНУБА

https://youtu.be/3fsG-qP8Vs8