1 березня 2013 року  відбулася конференція студентів Київського національного університету будівництва та архітектури.
На якій було  ухваленно  Положення про студентське самоврядування КНУБА, обрано нових членів Вченої ради Університету, обговорено  найважливіші  питання студентського життя.

На конференції були присутні ректор-П.М.Куліков, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків – О.О. Горова, проректор з навчально-виробничої роботи – М.Ю. Авксентьєв.
Далі…