1-2 квітня 2017 року в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського була проведена Всеукраїнська студентська Олімпіада  «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів».

До участі в Олімпіаді були запрошені 16 студентських команд та їхніх наукових керівників із провідних вищих навчальних закладів України – із міст Києва,  Ужгорода, Одеси,  Харкова, Львова та інших.

Кафедрою кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії (КБКІ)   Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) для участі в олімпіаді були підготовлені та  представлені до участі дві команди:

  • «Чайка» у складі трьох студентів 4-го курсу спеціальності «Інформаційно-управляючі системи і технології» (ІУСТ): Бойко О.В, Гарголинский Б.А, Медведев А.І. Наукові керівники команди  – зав. кафедрою КБКІ КНУБА,  доктор техн. наук Ю.І. Хлапонін та доцент КБКІ КНУБА, канд. техн. наук Ізмайлова О.В.
  • «Ада Лавлейс» у складі трьох студенток 3 курсу спеціальності «Інформаційні технології проектування» (ІТЕП): Пільгун Я.М, Слабковська М.І., Юрчук Л.П. Наукові керівники команди – зав. кафедрою КБКІ КНУБА, доктор  техн. наук Ю.І. Хлапонін та доцент КБКІ КНУБА, канд. техн. наук Ізмайлова О.В.

Олімпіада проводилась в два тури. Перший – конкурс команд за рівнем знань та умінь з теоретичних і практичних аспектів  визначеної тематики. Другий  – конкурс за актуальністю обраного напряму та якістю як  проведених досліджень, так і  представлення та захисту їх результатів: реферати, доповіді  з презентацією основних положень та відповіді на питання.

За результатами командних змагань  команда «Чайка» зайняла почесне 4 місце, а команда «Ада Лавлейс» стала призером Олімпіади і зайняла 3 місце. Особливо було відзначено, що команди досконало аргументували мету своїх досліджень та їх актуальність; чітко визначили їх зміст; конкретизували місце, сенс та елементи  наукової новини в своїх роботах.

В індивідуальному змаганні  наша студентка Марія Слабковська посіла    1 місце. Марія залишила позаду студентів з інших університетів, де тематика Олімпіади є напрямом підготовки. Вітаємо переможицю!

Журі олімпіади відзначило високий  рівень  наукової  та професійної підготовки команд КНУБА, системність та креативність мислення членів команд, здатність на самостійні рішення та аргументованість їх захисту, вміння критичного переосмислення своїх доказів.

За підсумками III Всеукраїнської студентської Олімпіади  «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів» та за підтримки ректора Кулікова П.М. Київський національний університет будівництва і архітектури отримав право проведення IV Всеукраїнської студентської Олімпіади  24-25 березня 2018 року на базі кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії університету. Відповідальний за підготовку та проведення Олімпіади – завідувач кафедри КБКІ д.т.н. Хлапонін Ю.І.