На будівельному факультеті КНУБА завершилася навчальна практика студентів 2-го курсу. Вперше практику було проведено у Вищому професійно- технічному училищі будівництва та архітектури (ВПТУБА)

Студенти змогли обрати напрям роботи та опанувати навички однієї з масових будівельних професій – муляра, штукатура, плиточника .

У стінах ВПТУБА студенти пройшли не обхідні інструктажі з охорони праці та отримали відомості з технології будівельних процесів. Згодом, протягом двох тижнів студенти працювали у виробничих майстернях, де виконували цегляну кладку, штукатурку стін та оздоблення поверхонь плиткою.

Практика викликала велику зацікавленість серед студентів. У результаті проведених пробних робіт студентам присвоєно умовний рівень кваліфікації, що відповідає II розряду відповідної професії.

Керівництво практикою здійснювали провідні викладачі кафедри технології будівельного виробництва – доц. Молодід О. С., доц. Уманець І.М., Шарапа С.П., доц. Білик А. О.

За підсумками проведення практики студенти отримали практичні навички виконання будівельних процесів та вміння контролю технологічних регламентів і контролю якості будівельної продукції.

Отримані навички сприяють підвищенню кваліфікації майбутніх інженерів та допоможуть в більш якісному проведенні практики на 3-му курсі, яка проходитиме на будівельних об’єктах та при виконанні ремонтно-відновлюваних робіт на об’єктах нашого університету.