26 квітня 2017 року в КНУБА на кафедрі дизайну архітектурного середовища відбулася науково-практична конференція «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА» для аспірантів і студентів, що навчаються за програмою магістра архітектури.

 

 

Керівники: зав. кафедрою ДАС, д-р арх., проф. В. О. Тімохін; д-р арх., проф. Г. Л. Ковальська. Секретарі: ст. викл. О. В. Іванченко; канд. арх., доц. Ю. С. Рябець; канд. арх., доц. В. А. Щурова.

У рамках наукової тематики кафедри ДАС: «Теоретично-методологічні та типологічні основи формування та розвитку архітектурно-дизайнерського та міського середовища» 0115U005162 були обговорені питання становлення і розвитку дизайну архітектурного середовища; сучасних теорій і методики середовищного проектування; дизайну інтер’єрів будівель різного призначення.

У ході конференції прочитано 20 доповідей:

  • 2 аспіранти з кафедри містобудування КНУБА;

  • 3 аспіранти з кафедри дизайну архітектурного середовища;

  • 2 студенти 5 курсу з кафедри містобудування;

  • 5 студентів 5 курсу з кафедри дизайну архітектурного середовища;

  • 8 студентів 6 курсу кафедри дизайну архітектурного середовища.

Слід відзначити, що на конференції усі доповідачі відповідали на запитання та отримали зауваження і побажання щодо подальшого ходу дослідницької роботи.

Активну участь в обговоренні взяли керівники та секретарі конференції, викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища і аспіранти. Запитання до молодших колег ставили студенти старших курсів, що свідчить про зацікавленість студентів науковою роботою, а також є корисним для студентів п’ятого курсу, які шукають свій напрямок для подальших досліджень.