Нещодавно у Зеленогурському університеті вийшла друком монографія Język a polityka. Przypadek Ukrainy (Мова та політика. Випадок України). Автори монографії – викладачі кафедри політичних наук КНУБА – Євген Перегуда, Вадим Семко, Світлана Савойська, а також польські колеги – Анджей Малкевич та Анджей Ксенич. Видання профінансоване Зеленогурським університетом. Співробітництво наших університетів відбувалось й раніше, зокрема, при проведенні кафедрою політичних наук міжнародних конференцій «Регіональна політика», при виданні наукових статей. Нинішня монографія – черговий етап співробітництва, вихід на новий його рівень.

У монографії проаналізовані мовна ситуація напередодні проголошення незалежності України, зокрема щодо термінологічного апарату технічних наук, законодавче регулювання мовної політики у 1990-2000-ті роки, розвиток політичних відносин у мовній сфері, розвиток українізації та водночас реалізація мовних прав національних меншин, роль мовного чинника у нинішніх військових подіях на Сході України тощо. Проаналізовано значний масив статистичної та іншої інформації.

На думку авторів, значною мірою гострі суперечності з мовних питань у роки незалежності були пов’язані з відсутністю механізмів регулювання мовної політики. Мовний закон 1989 року мав лише рамковий характер, проголошував загальні її принципи, але не був конкретизований в інших законах та підзаконних актах. Виходячи з загальноєвропейських принципів, автори вважають державну мову одним з головних чинників національної консолідації, але задоволення культурних прав національних меншин є також запорукою збереження єдності суспільства. У монографії запропоновані загальні обриси моделі мовної політики України, які мають сприяти поступовому та стабільному розвиткові держави.

Мова – один з найважливіших маркерів ідентифікації у суспільстві, а відтак й потужний чинник його розвитку. Вона є основним засобом комунікації громадян у більшості сфер суспільного життя, зокрема й передачі технічних знань, вмінь, навичок. Але через мовні суперечності можуть й виникати конфлікти, які здатні зруйнувати соціум. Тому вивчення проблем мовної сфери є актуальним, особливо у сучасному українському суспільстві.

Бібліографічний опис монографії:

Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. 172 s.