Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії запрошує на посаду доцента фахівців із вченим ступенем для викладання наступних дисциплін:

1. Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем

2. Корпоративні, загальнодоступні та мережеві ІТ.

3. Прикладне програмування та методи і засоби управління потоками даних у комп’ютерних мережах.

4. Методи побудови і аналізу криптосистем.

5. Прикладна криптологія.

6. Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за спеціальностями “Кібербезпека” і “Комп’ютерна інженерія” та проводитиме набір в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік за цими спеціальностями.

Запрошуємо студентів до навчання, колег – до співробітництва!