У газеті «Освіта України» від 09 жовтня 2017 року № 39 оголошений конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників КНУБА

Факультет автоматизації і інформатизації

Професора кафедри

електротехніки та електроприводу (1)

Асистента кафедри

електротехніки та електроприводу (1)

Доцента кафедри

інформаційних технологій проектування та прикладної математики (2)

Факультет інженерних систем та екології

Доцента кафедри

політичних наук (2)

Доцента кафедри

водопостачання та водовідведення (1)

Доцента кафедри

фізики (1)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Старшого викладача кафедри

фізичного виховання та спорту (1)

Будівельно-технологічний факультет

Завідувача кафедри

будівельних матеріалів (1)

Будівельний факультет

Асистента кафедри

основ інформатики (1)

Архітектурний факультет

Доцента кафедри

містобудування (1)

Доцента кафедри

архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (1)

Асистента кафедри

дизайну архітектурного середовища (2)

Доцента кафедри

дизайну архітектурного середовища (1)

Доцента кафедри

архітектурних конструкцій (1)

Завідувача кафедри

інформаційних технологій в архітектурі (1)

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти КНУБА»

Директор

1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;

 • звіт за попередній термін роботи;

 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;

 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;

 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;

 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31

Термін закінчення подачі документів 09.11.2017 р.