Для забезпечення підрозділів Університету інформацією про міжнародні заходи, науково-освітні програми, проекти, гранти, стипендії та конкурси, сектором міжнародних проектів та програм інформаційно-аналітичного відділу КНУБА започатковано нові розділи на офіційному сайті Університету. Надалі з ними можна буде ознайомлюватись за посиланнями:

 

Координатори:

Вячеслав Михайлович Мухін, начальник інформаційно-аналітичного відділу КНУБА – e-mail: iaviddil_knuba@ukr.net

Анна Дмитрівна Гегер, завідувач сектору міжнародних проектів та програм КНУБА – e-mail: annageger@gmail.com