Наказом Міністерства освіти і науки України № 635 від 29.05.2013 р. затверджено Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України.

Положення регламентує діяльність ВНЗ України щодо організації академічної мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів на території України і за кордоном.

Далі…