З 25 по 29 квітня 2018 року делегація Інституту інноваційної освіти КНУБА у складі директора Інституту О.АМихальченка та завідувача кафедри будівництва та інформаційних технологій Д.Е. Прусова брала участь у роботі Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів та молодих дослідників, присвяченої 100-річчю Народної республіки Азербайджану, що проводилась в м. Баку.

Долучайся до життя Інституту:

https://www.facebook.com/iinoknuba/

https://iino.knuba.edu.ua/

iino@iino.knuba.edu.ua