10-11 травня факультет урбаністики та просторового планування і кафедра політичних наук КНУБА провели наукову конференцію «Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій». Ідея полягала в тому, що вивчення тих подій потребує зусиль не лише істориків, соціологів, політологів, а й містобудівельників, архітекторів, та в актуалізації їх уроків для розвитку України, включно сучасного.

При відкритті конференції проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків В.О.Плоский звернув увагу на плідність міждисциплінарних наукових пошуків в КНУБА.

Завідувач кафедри політичних наук Є.В. Перегуда акцентував не лише на тому, що тодішні події змінили соціальну структуру суспільства та зовнішній образ міст та сел, а й що деякі з їх причин (технологічна відсталість, аграрне перенаселення, несправедливість розподілу соціальних благ у місті) актуальні й нині, запропонувавши засоби їх подолання.

Народний архітектор України, завідувач кафедри міського будівництва М.М. Дьомін проаналізував вплив трагічних подій 1920-40-вих років на подальше формування містобудівної політики, питання сучасного розвитку сіл та зростання міст України.

Доцент кафедри політичних наук, історик та психолог І.О. Бурда зупинилась на змінах у свідомості та психології внаслідок Голодомору. На її думку, саме тоді сформувалась настанова щодо втечі з села.

Цікавий погляд на Голодомор як військовий оперативно-силовий захід представила доцент НАУ, кандидат архітектури Марія Тимошенко.

Доцент кафедри політнаук В.В. Єгоров проаналізував хід та наслідки голодотворчої політики радянської влади, а також окремі аспекти прояву Голодомору у містах, включно функціонування так званих «торгсинів».

Заступник декана архітектурного факультету, професор Л.Г. Бачинська присвятила свій яскравий виступ аналізу символічного значення сталінської архітектури, зокрема й у порівнянні з архітектурою інших тоталітарних режимів.

Кандидат історичних наук Андрій Панібудьласка проаналізував становлення ідеологічних та організаційних засад політики Голодомору.

Матеріали на конференцію надали й інші викладачі КНУБА, а також представники університетів: Зеленогурського, Вроцлавського, Придністровського, національних університетів – харчового, транспортного, лінгвістичного, Східноєвропейського імені Л. Українки (Луцьк), Донбаської академії будівництва і архітектури.

Результати своїх досліджень представили студенти КНУБА, яких підготували викладачі: І.О. Бурда, Н.А. Гербут, П.П. Оксюковський, А.В. Панібудьласка, С.В. Стеценко, В.П. Третяк, І.В. Ярощук. Були представлені майже усі факультети.

Серед виступів були надзвичайно цікаві – з питань трагічних подій, тоталітарної архітектури тощо. Високий рівень конференції було досягнуто й завдяки професійній роботі модераторів – А.В. Панібудьласки та В.В. Єгорова.

Доцент кафедри політичних наук,

Н.А. Гербут

Конференція КНУБА про голодомор_Збірник тез