Уперше в Україні в КНУБА фахівцям були вручені кваліфікаційні атестати з обстеження інженерних систем та проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Проректор з наукової роботи Плоский Віталій Олексійович урочисто вручив фахівцям атестати з обстеження інженерних систем та проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

 

Атестати отримали: Семігін В.М., Литвин В.І., Марусич Д.В., Наскальний С.М., Хакімзянов А.Р. Ці кваліфікаційні атестати видані на підставі рішення атестаційної комісії Київського національного університету будівництва і архітектури від 7 вересня 2018 року. Термін дії кваліфікаційних атестатів – 5 років.

Професійну підготовку та атестацію осіб провів Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА.

Атестація показала, що у осіб, які пройшли підготовку, є необхідні професійні знання з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєнні технології проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності. 

Вітаємо слухачів кваліфікаційних курсів із цим величезним кроком на шляху покращення енергоефективності наших будівель!

Прес-служба