КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформатизаційних технологій

Доцента кафедри

будівельних машин (2)

Асистента кафедри

кібербезпеки та комп’ютерної інженерії (1)

Старшого викладача кафедри

інформаційних технологій (1)

Доцента кафедри

інформаційних технологій (1)

Асистента кафедри

інформаційних технологій (1)

Доцента кафедри

машин і обладнання технологічних процесів (1)

Професора кафедри

машин і обладнання технологічних процесів (1)

Доцента кафедри

електротехніки та електроприводу (1)

Факультет інженерних систем та екології

Асистента кафедри

теплогазопостачання та вентиляції (1)

Доцента кафедри

теплогазопостачання та вентиляції (1)

Професора кафедри

водопостачання та водовідведення (1)

Доцента кафедри

водопостачання та водовідведення (1)

Доцента кафедри

фізики (1)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Доцента кафедри

вищої математики (1)

Викладача кафедри

іноземних мов (1)

Старшого викладача кафедри

іноземних мов (4)

Старшого викладача кафедри

фізичного виховання та спорту (1)

Асистента кафедри

геоінформатики і фотограмметрії (1)

Будівельно-технологічний факультет

Доцента кафедри

будівельних матеріалів (1)

Професора кафедри

технології будівельних конструкцій і виробів (1)

Доцента кафедри

хімії (1)

Будівельний факультет

Доцента кафедри

будівельної механіки (1)

Доцента кафедри

організації та управління будівництвом (2)

Доцента кафедри

геотехніки (1)

Архітектурний факультет

Завідувача кафедри

філософії (1)

Асистента кафедри

філософії (1)

Доцента кафедри

нарисної геометрії та інженерної графіки (1)

Професора кафедри

нарисної геометрії та інженерної графіки (1)

Старшого викладача кафедри

рисунку і живопису (2)

Старшого викладача кафедри

містобудування (1)

Асистента кафедри

містобудування (1)

Доцента кафедри

теорії архітектури (2)

Доцента кафедри

основ архітектури і архітектурного проектування (1)

Асистента кафедри

дизайну архітектурного середовища (1)

Старшого викладача кафедри

дизайну архітектурного середовища (1)

Старшого викладача кафедри

архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (2)

Факультет урбаністики та просторового планування

Доцента кафедри

політичних наук (2)

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;

 • звіт за попередній термін роботи;

 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;

 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;

 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;

 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 24.10.2018 р.