6 грудня 2018 року у КНУБА відбудеться Друга Міжнародна науково-практична конференція “БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ”.

Київський національний університет будівництва і архітектури запрошує до участі викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, докторантів, юристів-практиків, студентів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Правове забезпечення будівельної діяльності: національний та світовий досвід
  • Будівельне право в контексті гармонізації законодавства України та ЄС
  • Інститути цивільного, адміністративного, земельного, фінансового, екологічного та кримінального права у сфері будівництва та архітектури
  • Захист прав на результати будівельної та архітектурної діяльності
  • Перспективи вдосконалення будівельного права в Україні.
  • Право – будівельне чи містобудівне? Дискусії щодо кодифікації законодавства
  • Актуальні завдання правової освіти у будівельних ЗВО 

Матеріали конференції планується видати до її проведення.

Інформаційний лист