У Київському національному університеті будівництва і архітектури згідно з наказом МОН України № 2066-л від 27.11.2018 працює незалежна експертна комісія.

Мета роботи комісії – підтвердити відповідність підготовки магістрів в ліцензійному обсязі зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Інженерія логістичних систем».

До складу експертної комісії входять: Панчук Віталій Георгійович – завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор, голова комісії та член комісії Поляков Андрій Павлович – професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук.

Строк роботи експертної комісії – з 3 по 5 грудня 2018 р.

Професор Назаренко І. І., завідувач кафедри МОТП