6 грудня у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ».

Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи КНУБА, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Віталій Олексійович Плоский. Модераторами засідання виступили декан факультету урбаністики і просторового планування  кандидат технічних наук, доцент Алірза Махмуд огли Мамедов та завідувач кафедри політичних наук Євген Вікторович Перегуда.

У рамках пленарного засідання було заслухано доповіді та виступи народного депутата України О. Марченко, провідних правників з КНУ імені Тараса Шевченка, КНУБА, Одеського НУ імені І.І. Мечникова, Гродненського держуніверситету імені Янки Купали, НУ «Львівська політехніка», НУ «Одеська юридична академія», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків), Національного авіаційного університету, Національного університету харчових технологій І. Безклубого, Євгена та Олени Харитонових, О. Гаран, В. Макарчука, І. Мамонтова, О. Квасніцької, О. Пилипенка, О. Халабуденка, В. Тернавської, І. Устинової, І. Мартиненка, М. Шульги, віце-президента Фонду підтримки будівельної галузі Т. Вайзе, Заслуженого архітектора України С. Целовальника, фахівців з будівництва та містобудування нашого університету та Запорізької державної індустріальної академії – М. Дьоміна, О. Петраковської, О. Бондар, М. Климчук, А. Банаха, Д. Чернишева, В. Ткаченка, Г. Рижакової та ін., викладачів кафедри політичних наук, охорони праці та навколишнього середовища, а також студентів будівельного та архітектурного факультетів КНУБА.

Крім того, в рамках конференції відбулась відкрита лекція автора монографії «Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі, д.ю.н., проф. О. В. Гаран на тему «Трансформація юрисдикції адміністративних судів під впливом судових реформ». Лекція була прочитана для студентів КНУБА, які навчаються за спеціальністю «Право».

Конференція засвідчила, що будівельне право існує як об’єктивне явище правової дійсності, яке охоплює області приватного та публічного права. Саме вирішення проблеми співвідношення між ними визначає ставлення до перспектив вдосконалення правового регулювання будівельної галузі, зокрема систематизації та кодифікації будівельного законодавства. Також були розглянуті питання змісту та підвищення якості правового компоненту освіти в будівельному ЗВО.

Відео конференції доступне на сторінці у Facebook: https://bit.ly/2G5Hkxg

Усі учасники конференції під час реєстрації традиційно отримали збірник опублікованих тез.

Оргкомітет конференції висловлює подяку усім, хто допомагав та брав участь в організації та роботі заходу.

Завідувач кафедри політичних наук

Є.В. Перегуда