Із доповіддю на тему «Українська вища освіта на міжнародному ринку освітніх послуг: поточний стан та перспективи» на конференції виступив доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури Володимир Володимирович Ткаченко. Конференція проходила з 6 по 7 грудня на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Захід було присвячено актуальним питанням якості вищої освіти і науки, зокрема, український та світовий досвід забезпечення якості і розширення мобільності освіти, компетентнісного підходу до формування сучасного фахівця у закладах вищої освіти, а також умови й особливості запровадження європейських стандартів вищої освіти.

В. В. Ткаченко

проректор з науково-педагогічної роботи

і міжнародних зв’язків КНУБА