У рамках нещодавно підписаного меморандуму про співпрацю між Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та Київським національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА) відбулась робоча зустріч. У результаті сторони домовились про розбудову комплексної системи подальшої взаємодії.

Кінцевим етапом спільної роботи передбачається розробка плану дій сталого енергетичного розвитку зони відчуження з комплексом системних заходів та пропозицій з підвищення енергоефективності об’єктів зони відчуження, підвищення її екологічної безпеки, а також всебічного розвитку інфраструктури.

Попередньо для подальшого підвищення рівню енергоефективності робочою групою Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА вже  були виконані обстеження будівель зони відчуження.

Також на зустрічі обговорювалися питання залучення молодих фахівців до розвитку інноваційних технологій в будівництві та архітектурі, а також участь Студентського проектного архітектурно-дизайнерського бюро КНУБА у визначені та формуванні містобудівних умов та обмежень на територіях, де не затверджені плани зонування або детальні плани територій, а також передпроектних архітектурних рішень для об’єктів зони відчуження.

На зустрічі були присутні: ректор КНУБА, проф. Куліков П.М., проректор КНУБА, проф. Плоский В.О., директор НДІ ЕСТАБ, доц. Панько О.М., помічник ректора КНУБА, к.т.н, Петроченко О.В., директор БНЕС Центру КНУБА, доц. Скочко В.І., голова ДАЗВ Петрук В.В., перший заступник голови ДАЗВ Насвіт О.І. та заступник генерального директора з розвитку ДАЗВ Гетьман Є.М.

 

Адміністрація БНЕС Центру КНУБА