Ідея створення постійно діючої науково-практичної виставки-конкурсу “Стале будівництво” студентських проектів, атестаційних робіт на основі міждисциплінарних (міжфакультетських) взаємозв’язків має за мету отримання студентами різних спеціальностей, спеціалізацій архітектурно- будівельної галузі (архітекторів, матеріалознавців, технологів, конструкторів, екологів, економістів, правників, то що ) командного, взаємозалежного досвіду роботи на кінцевий результат – новітнє, перспективне будівництво. І другою основною ідеєю є наукові дослідження для практичного впровадження, постійного удосконалення і перспективного розвитку принципів сталого (зеленого) будівництва із значним зменшенням впливів на біосферне середовище.

Ознайомитись із концепцією

Декан факультету інженерних систем

та екології доктор технічних наук,

професор Приймак О.В.