Компанія DQS проводила сертифікаційний аудит, що закінчився в грудні 2018 року. Був проведений детальний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як: лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту». На засіданні Вченої Ради ректору КНУБА П.М. Кулікову був вручений сертифікат. Його вручали Шеруда В.М., заступник директора сертифікації Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ»,та Шапран Л.Ф., головний аудитор систем менеджменту МЦЯ «ПРИРОСТ» в Системах сертифікації DQS.

Прес-служба КНУБА

Детальна інформація

Переваги СМЯ на ринку освітніх послуг для КНУБА

У грудні 2018 р. університет пройшов незалежний зовнішній аудит, проведений органом з сертифікації систем якості «ПРИРОСТ» офіційним представником DQS Group в Україні, який підтвердив, що система менеджменту якості КНУБА відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

І це лише початок, для отримання результату потрібно певний час наполегливо працювати, щоб визначити підходи та методи, впровадити (за потреби задокументувати) заходи, поліпшити діяльність, налагодити взаємозв’язок між процесами, звикнути до постійного аналізування своєї діяльності та готовності підтримувати заплановане в належному стані.

Пройшовши шлях від повного нерозуміння до отримання сертифікату, з упевненістю можна сказати, що працюючи над системою, командою фахівців всіх рівнів університету, з огляду на міжнародні знання – реально поліпшити діяльність та імідж університету на ринку освітніх послуг.

Перш за все, успіх КНУБА залежить від розуміння та участі всього персоналу, підходити до вирішення щоденних задач з точку зору сучасних поглядів на управління системою – сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих видів діяльності підрозділів, об’єднаних однією метою університету.

В процесі аналізування системи були визначені слабкі сторони університету , які по суті кажучи ми і самі знаємо, але розуміючи вимоги стандарту ми можемо вирішити ці питання набагато швидше і конструктивніше ніж за допомогою інтуїції та аналітичного мислення.

Постійно працюючи над вдосконаленням СМЯ, командою компетентних фахівців університету всіх рівнів, ми досягнемо наступний результат:

 • Досягнення встановлених цілей університету в визначений термін.
 • Задоволеність споживачів високим рівнем надання конкурентоспроможних послуг, за рахунок розуміння їх вимог і ризиків університету, що до невиконання вимог та очікувань не тільки споживачів послуг, але і інших груп зацікавлених сторін університету
 • Оптимізація робочого часу, на усунення непорозуміння між підрозділами при взаємодії в процесі надання послуг.
 • Крок до розуміння і подальшого впровадження вимог до освітнього процесу в європейському просторі.
 • Підвищення контролю шляхом запровадження процесу внутрішнього аудиту СМЯ університету на постійній основі
 • Виконання законодавчих вимог, які установа взяла на себе зобов’язання виконувати
 • Забезпечення якості надання послуг
 • Системний підхід при наданні послуг
 • Впровадження інновацій
 • Зниження ризиків різного напрямку
 • Підвищення компетентності персоналу та його вмотивованість
 • Підвищення іміджу університету.
 • Сприяння реалізації довготривалої стратегії розвитку університету.
 • Адаптованість Університету до змін в зовнішньому середовищі
 • Адаптованість законодавчих вимог в діючу систему менеджменту університету з мінімальними витратами часу та коштів.
 • Результативність системи управління з подальшою перспективою ефективності
 • І не тільки.

«Світ, який ми створили, є результатом застарілого способу мислення. Проблеми, які виходять з-за цього, не можуть вирішуватися за допомогою того ж способу мислення, через якого вони виникли ” (Альберт Ейнштейн)

Світ динамічно змінюється – і команда КНУБА готова до цього виклику.

Начальник відділу ПФВ СМЯ Остапіна Зоредана