КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Будівельний факультет

Професора кафедри

будівельної механіки (1)

Професора кафедри

геотехніки (1)

Доцента кафедри

технології будівельного виробництва (1)

Доцента кафедри

українознавства (1)

Факультет урбаністики та просторового планування

Завідувача кафедри

міського будівництва (1)

Архітектурний факультет

Доцента кафедри

основ архітектури і архітектурного проектування (1)

Професора кафедри

основ архітектури і архітектурного проектування (1)

Доцента кафедри

теорії архітектури (2)

Професора кафедри

теорії архітектури (1)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Доцента кафедри

інформаційних технологій (2)

Доцента кафедри

машин і обладнання технологічних процесів (1)

Факультет інженерних систем та екології

Доцента кафедри

водопостачання та водовідведення (2)

Професора кафедри

охорони праці та навколишнього середовища (1)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Доцента кафедри

інженерної геодезії (1)

Доцента кафедри

геоінформатики і фотограмметрії (1)

Будівельно-технологічний факультет

Доцента кафедри

товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (1)

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;

 • звіт за попередній термін роботи;

 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;

 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;

 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;

 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 11.03.2019 р.

Вакантні посади

Відділ кадрів КНУБА