Перша з таких зустрічей відбулася 13 березня з керівниками кафедр архітектурного факультету.
Розмова розпочалася з того, що ректор поінформував присутніх про сучасні тенденції в розвитку освіти в Україні та про виклики, які стоять перед галуззю в цілому та перед нашим університетом зокрема. Відзначалося, що колективу факультету вдалося зберегти наукову та освітню архітектурну школу, але вона потребує розвитку та оновлення. Це вимагатиме перегляду програм і підходів до організації навчального процесу, формування нових підрозділів та майстерень, відкриття нових спеціалізацій, створення найсучаснішої матеріально-технічної бази для навчання. На зустрічі були обговорені окремі напрями практичної реалізації цих завдань.
Декан факультету О.В. Кащенко запропонував у якості експерименту розробити на факультеті модель сучасної архітектурної освіти, яка могла би стати базовою для всіх профільних закладів вищої освіти України.
Завідувачі кафедр поставили ректору чимало питань, які стосувалися організації навчального процесу, поліпшення умов роботи та навчання співробітників та студентів факультету. За результатами зустрічі, П.М. Куліков дав низку доручень відповідним керівникам та службам університету.

Прес-служба КНУБА