Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у IX Міжнародній науково-практичній конференції “ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ – 2019”
Інтегровані енергоефективні технології
в архітектурі та будівництві
 Для участі у конференції Вам необхідно:
1. Заповнити онлайн-заявку, яка включає назву доповіді, П.І.Б. авторів, вибір тематичного напряму конференції, тези доповіді  на сайті конференціїwww.ei-conf.com на відповідній сторінці. Мова реєстрації та подачі матеріалів: українська та англійська (обов’язково обома).
Dear colleagues!
Invites you to participate
in 9
th international scientific-practical conference
“ENERGY INTEGRATION – 2019”
integrated energy-efficient technologies
in architecture and construction
To participate in the conference:
1. Fill in the online application form on the according page of the conference website www.ei-conf.com, which includes a report title, authors, selection of the thematic areas, abstract (keywords). The language of registration and submission of materials: Ukrainian and English (necessarily in two languages).
 
 
 
Звертаємо Вашу увагу: Після проходження реєстрації Вам надається ID учасника, що відповідає одній доповіді, одній статті. Максимальна кількість авторів в одній доповіді не має бути більшою чотирьох. Інформація, надана Вами при реєстрації, буде використана для формування бейджів, програми та збірника тез конференції, тому просимо Вас уважно заповнювати всі поля реєстраційної форми.
2. Завантажити тези та статтю (при необхідності), оформлену у відповідності до вимог. Це можна зробити відразу ж при реєстрації або згодом, але до завершення встановлених термінів. Вимоги та шаблони оформлення можна завантажити на сайті конференції www.eiconf.com→ [Публікація статей].
3. Перерахувати організаційний внесок (оргвнесок) у розмірі, що відповідає встановленим термінам реєстрації та надання матеріалів для публікації.
Сума оргвнеску призначена для надання учасникам конференції (для кожного ID) одного комплекту праць конференції (програми та тез доповідей), сувенірної продукції, проведення дружньої вечері (для очної участі), кава-брейків, та технічного забезпечення конференції.
Внесок за публікацію статті покриває вартість друку рукопису обсягом до 6 (шести) сторінок. Вартість кожної додаткової сторінки (після шостої) – 100 грн. за сторінку.
Проживання, харчування, а також участь у можливих культурних заходах узгоджується учасником з організаційним комітетом в індивідуальному порядку.
Please note that you will receive participant ID after the registration which corresponds to one report, one article. The maximum number of authors of one report – no more than four. The information provided by you during the registration will be used for the formation of badges conference abstracts collection,  therefore we ask you to pay attention in filling in all the fields of the registration form.
2. Upload an abstract and an article (if necessary) as an attachment according to the proposed sample on this site as an attached file. This can be done during the registration or thereafter during deadlines of submission. The full lists of registration requirements and the examples is posted on the conference website  www.eiconf.com  [Articles admission].
3Transfer the registration fee in the amount that corresponds to the established terms of registration and the provision of materials for publication.

This amount is intended to ensure participants (for every ID) of a complete set of scientific papers (for full participation), souvenirs, amicable dinner, coffee breaks as   well as technical support of the Conference.

 

The registration fee covers the cost of printing publication in a volume of 6 full pages. Additional page publication cost (after 6 pages) is 100 UAH/page.
Accommodation, meals, travel tickets, as well as various cultural events agreed with the organizing committee on an individual basis.
 З питань оплати звертатися за тел.:
+38 (066) 460-00-01, Вікторія Шовківська
For payment questions contact ph.:
+38 (066) 460-00-01, Shovkivska Viktoria
З питань партнерства
(презентації науково-технічних розробок компанії, поширення інформаційних матеріалів, розміщення демонстраційних стендів, розміщення логотипу та інформаційного повідомлення в програмі конференції,
на сайті та ін.) звертатися за тел.:
+38 (067) 804-49-18, Володимир Скочко
On partnership issues
(presentation of scientific and technical developments of the company, dissemination of information materials, placement of demonstration booths, logo placement and
informational announcement in the program of the conference, on the site, etc.) To apply:
+38 (067) 804-49-18, Volodymyr Skochko
 Дякуємо за увагу!
До зустрічі на Конференції!
 
З повагою, Оргкомітет
Thank you for attention!
See you at the Сonference!

 

 

 

Yours sincerely, Organizational committe
03037, Україна, Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури,
Повітрофлотський просп., 31.
03037, Ukraine, Kyiv, Kyiv National University of Construction and Architecture, Povitroflotskyi av., 31

Invitation_EI-2019_eng

Запрошення_ЕІ-2019_укр

+Вимоги до оформлення статей_eng

DSTU_8302-2015

Вимоги до оформлення статей_ukr

Приклад оформлення статті_2019

Приклад першої сторінки_3 автора

Приклад Угоди на використання твору

+thesis_Shablon_en (EI-2019)

+thesis_Shablon_ua (EI-2019)

example_of_thesis (EI-2019)