17 квітня 2019 року в КНУБА на кафедрі дизайну архітектурного середовища відбулася IV Науково-практична конференція «Теорія і практика формування і розвитку дизайну архітектурного середовища».

Конференція пройшла успішно, поставлені завдання та заявлені доповіді було прочитано у повному обсязі згідно напрямків наукової діяльності кафедри: методи гармонізації архітектурного і міського середовища; засоби дослідження і проектування інтер`єрів та внутрішнього обладнання житлових, громадських, промислових і мобільних будівель і споруд; дослідження і проектування благоустрою і озеленення міських і ландшафтних територій.
У конференції прийняли участь викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища, гості з НАОМА, студенти ІІІ – VI курсів.
З вітальним словом виступили декан архітектурного факультету, професор Кащенко О.В. і завідувач кафедрою ДАС, проф. В. О. Тімохін.
Заслухано та обговорено 39 доповідей:
1 доповідь прочитана аспіранткою Гнілоскуренко Марією Володимирівною з Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, науковий керівник – професор, кандидат архітектури Лариса Павлівна Скорик;
2 – відобразили напрямки наукової діяльності канд. арх., доцентів кафедри ДАС;
25 – присвячені магістерським дослідженням студентів 6 курсу ДАС;
8 – обґрунтуванню майбутніх магістерських робіт студенти 5 курсу ДАС;
2 – доповіді поглибленого вивчення теми супутнього курсового проектування представили 4 студенти 3 курсу ДАС;
1 – сучасний погляд на архітектуру висловила студентка 1 курсу ДАС
За чіткістю, логічністю, послідовністю викладеного матеріалу, кваліфікованим веденням дискусії та апробацією особистого внеску і наукової новизни відзначились кращими доповідями наступні доповідачі:
Гнілоскуренко Марія Володимирівна, асп. НАОМА, доповідь «Формування інтерактивної рекреації в історичному архітектурному середовищі»;
Воробей Любов Андріївна, студентка 65 групи КНУБА, доповідь «Особливості формування архітектурного середовища мистецьких центрів для дітей (на прикладі мистецького центру в м. Рівне)»;
Смирнова Олександра Дмитрівна, студентка 66 групи КНУБА, доповідь «Психофізіологічні особливості архітектурно-середовищної організації реабілітаційних центрів (на прикладі реабілітаційного центру для людей з вадами зору в м. Києві)»;
Ляшук Олександр Володимирович,студент 56 групи КНУБА, доповідь «Види трансформацій в архітектурі громадських будівель».
Окремо хочеться відмітити науковий дебют першокурсниці Валявської Єлизавети, яка представила структуровану доповідь «Параметрична архітектура» і презентацію футуристичної дигітальної архітектури.
Члени оргкомітету: доц. Ю. С. Рябець, доц. Щурова В.А., ст. викл. О. В. Іванченко, асистент Дідіченко М.О. приймали активну участь в обговоренні проблем, фахово керували процесом дискусій.
Учасників та організаторів конференції відзначено сертифікатами. З метою розширення кола питань та міждисциплінарних поглядів на проблеми формування і розвитку дизайну архітектурного середовища радо запрошуємо на наступний рік викладачів, студентів з інших кафедр і факультетів.
Маргарита Дідіченко,
асистент кафедри ДАС, архітектурний факультет