За пропозицією ректора КНУБА Кулікова Петра Мусійовича, в нашому Університеті вводиться посада Уповноваженого з прав студентів – Студентського освітянського омбудсмена КНУБА.
Ця посада вводиться на громадських засадах. Згідно Положення Студентським омбудсменом є особа, наділена повноваженнями щодо представлення та захисту прав, основних свобод та інтересів студентів та аспірантів, що навчаються в Університеті.
Рада студентського самоврядування разом з юридичним та інформаційно-аналітичним відділом підготували положення про Уповноваженого з прав студентів – Студентського освітянського омбудсмена КНУБА.
Положенням передбачено: запровадження посади з метою захисту основоположних прав та академічних свобод студентів, підвищення ефективності та прозорості процедур, пов’язаних із забезпеченням навчального процесу, а також задля підтримки соціальних ініціатив і формування активної громадянської позиції студентів, а також для виконання наступних функцій:
розгляду усних і письмових звернень студентів з питань дотримання їх законних інтересів під час навчання в Університеті, проживання в студентських гуртожитках Університету;
винесення на обговорення органам управління, керівникам структурних підрозділів Університету, іншим посадовим особам Університету питання, які відносяться до його компетенції, тощо.
На засіданні Вченої Ради КНУБА 19.04.2019р. виступив Голова Ради Студентського самоврядування Олександр Слободенюк. Він звернув увагу членів Вченої ради, деканів факультетів та завідувачів кафедр, що Студентський омбудсмен має право:
здійснювати заходи щодо безперешкодної реалізації прав і свобод студентів Університету;
здійснювати нагляд за забезпеченням гендерної та расової рівності прав і свобод студентів;
представляти інтереси студентів в органах управління Університету та у відносинах з іншими учасниками Університетської спільноти;
вносити пропозиції керівництву Університету, щодо вдосконалення роботи підрозділів Університету в галузі дотримання, реалізації прав, свобод та законних інтересів студентів;
надавати рекомендації органам управління, структурним підрозділам Університету щодо затвердження локальних актів Університету, які сприятимуть захисту прав, свобод та законних інтересів студентів;
Після широкого обговорення, Рада Студентського самоврядування і Вчена рада КНУБА погодили Положення про Уповноваженого з прав студентів – Студентського освітянського омбудсмена КНУБА та погодили призначення на цю посаду заступника декана факультету автоматизації і інформаційних технологій, асистента Соболевську Лесю Георгіївну.

Прес-служба КНУБА